Milé členky, členovia a sympatizanti Spoločnosti slovenských velikánov (SSV), drahí priatelia.

Ubehli už štyri roky, čo sme spoločne založili našu SSV v rodisku Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka, ako i rodáka z Trenčianskeho kraja Milana Rastislava Štefánika. Chceme pokračovať v tradícii Spoločnosti A. Dubčeka, ktorá zanikla a bohaté skúsenosti z domova i zahraničia, obsiahnuté aj vo významných publikáciách k jeho osobe aostatných dejateľov naplňame v praktickom živote.

Okrem uctenia si ich pamiatok a narodenín, sme sa rozhodli organizovať Dni slovenských velikánov, ktoré sme 29. augusta 2020 organizovali už po štvrtý raz. Tieto stretnutia majú slúžiť k vzájomnej úcte a porozumeniu našich slovanských národov, upevneniu mieru a demokratických hodnôt vyspelých spoločností. Počas našich dní sa u nás zúčastnili občania Českej republiky, Poľska, Maďarska, Ukrajina, Ruskej federácie, Chorvátska, Srbska , BIH, ktorí prezentovali svoj národ hudobnými vystúpeniami, insitným umením našich krajanov z Padiny a Kovačice, Báčskeho Petrovca a Kysáču. Aj Babkini vnuci,
známy ruský súbor, svojimi krásnymi piesňami dvakrát obohatili naše podujatie. Každoročne nám vystupujú ľudovú súbory z Českej republiky, Poľska a Maďarska, Chorvátka s ich rodáčkou Jadrankou Handlovskou.

Tento rok sme sa rozhodli po prvý krát na našom podujatí prezentovať prvé vydanie novín SLOVENSKÍ VELIKÁNI v 10 tisícovom jednorázovom náklade, ktoré budeme vydávať v štvrťročnej periodicite i do budúcna. Budú vychádzať na ôsmych stranách o formáte A3.

Zmyslom týchto novín je pomáhať rozširovať vedomostnú úroveň občanov nielen o našich aktivitách doma, ale i v zahraničí, ale najmä v dedinách a mestách, základných, stredných a vysokých školách SR. Odkaz myšlienok slovenských velikánov pre súčasnosť a budúcnosť chceme zachovať i prostredníctvom tohto periodika , ale tiež prostredníctvom besied na školách o prístupoch spomínaných velikánov k životu , ako i putovnou výstavou pri príležitosti 100. výročia nedožitých narodenín Alexandra Dubčeka. Toto výzvou prakticky otvárame túto pozoruhodnú a potrebnú aktivitu!

Na štvrtom ročníku Dní Slovenských velikánov sme rok 2021 vyhlásili rokom Alexandra Dubčeka a v spolupráci s našimi krajanmi v Srbsku sa chceme vrátiť k naším Slovákom žijúcich na dolnej zemi v Srbsku , kde niektorí naši členovia v roku 1999 pod názvom projektu „Pomoc deťom postihnutých vojnou v Juhoslávii“ doviezli na Slovensko 531 detí a po skončení náletov a vojny ich znovu priviezli z pobytu na Jankovom Výšku k ich rodinám. Bol to významný počin jednotlivcov pani Duhanovej zo Slov.rozhlasu, Ing. Anny Skublovej, Jozefa Skultétyho, Borisa Hanku, Jozefa Bežu, Jozefa Mikuša, Pavla Škultétyho a Evanjelickej diakónie v SR „ktorí zabezpečili dovoz detí z Báčskeho Petrovca na územie SR apo päťdňovej karanténe v hoteli Partizán Jankov Vŕšok sme tieto deti rozdelili do rodím, ktoré sa nám o deti zdarma postarali.

Taktiež v roku 100. výročia narodenia A. Dubčeka plánujeme vydať knihu v slovenskom a anglickom jazyku s názvom „ Alexander Dubček z pohľadu celosvetových politikov a osobností ktorá určite svojimi faktami zaujme širokú verejnosť doma i v zahraničí.

Z dňa Slovenských velikánov chceme 29.8.2021 uskutočniť celonárodnú spomienku na nášho rodáka z Uhrovca s účasťou zahraničných delegácií tak, ako osobnosť Alexandra Dubčeka prerástla hranice Európy a Sveta.

Milí priatelia, dúfam, že spoločne sa prispejeme k dôstojnej prezentácii nášho slovenského velikána Alexandra Dubčeka a svojím pričinením rozšírime jeho odkaz mieru a spoločného nažívania našich národov celého sveta.

S úctou Jozef Škultéty
prezident SSV