Prezident
Jozef Škultéty
Viceprezident pre oblasť Ľ.Štúra
Jozef Mazár
Viceprezident pre oblasť M.R.Štefánika
Štefan Ševčík
Viceprezident pre oblasť A.Dubčeka
Peter Rajnoha
Hospodár
Ľubomíra Gajdošíková
Generálny manažér
Roman Kapitáň
Revizor účtov
Pavol Mada