Pripomíname si úprimne a dôstojne narodenie Ľudovíta Štúra?

Foto: Pixabay | Prečo v našich životoch existujú stále, súčasnosť nevynímajúc, mnohé otázniky, na ktoré bežný človek nedostáva odpovede aj keď ich potrebuje?… Jednoduchá otázka v titulku zamyslenia nad 207. výročí narodenia Ľudovíta Štúra, ktorý sa narodil 28. októbra 1815 na evanjelickej fare v Uhrovci. Žil 41 rokov, ale aj po jeho smrti  12. januára 1856 v Modre […]

Prečo Ľudovít Štúr?

Foto: archív | Slovenská národná knižnica (SNK) si v roku 2015 pripomenula 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra. Pri štúdiu jeho osobného archívu a dokumentov, ktoré má knižnica vo svojich zbierkach. Práve v trezore Literárneho archívu SNK sa nachádza táto vzácna, ojedinelá pamiatka. Jeden z mojich dobrých priateľov sa ma opýtal, prečo sa stále zaoberám osobnosťou Ľudovíta Štúra. […]