Prečo Ľudovít Štúr?

Foto: archív | Slovenská národná knižnica (SNK) si v roku 2015 pripomenula 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra. Pri štúdiu jeho osobného archívu a dokumentov, ktoré má knižnica vo svojich zbierkach. Práve v trezore Literárneho archívu SNK sa nachádza táto vzácna, ojedinelá pamiatka. Jeden z mojich dobrých priateľov sa ma opýtal, prečo sa stále zaoberám osobnosťou Ľudovíta Štúra. […]