ČESTNÍ ČLENOVIA SSV

Čestný člen SSV
Janko Zachara