Spoločnosť slovenských velikánov

Jankov Vŕšok 1
956 41 Uhrovec

Tel: +421 905 203 900
Email: jozefskultety1@gmail.com

IČO: 42 279 291
Číslo účtu: SK23 0900 0000 0051 6098 74097