Konajme dobro, snažme sa robiť všetko pre imunitu a vlastné zdravie!

Foto: Stanislav Marcinko | Text pod foto: „Sanitas est animae et corpori sobrius potus, teda: Zdravie je dobro, o ktorom nevieš, pokým oň neprídeš“ – zdôrazňuje autorovi článku Karol Marcinko ( na snímke vpravo), bývalý dlhoročný funkcionár TJ Imuna Šarišské Michaľany a veľký milovník antický znalec a milovník antickej filozofie. Možno tým, že v antickej filozofii (stoickej) sa […]

Stretnutie s rektorom Univerzity Alexandra Dubčeka

Foto: Pixabay | Rôznorodo kľukaté, náročné, ale aj krásne a pokojné či motivačné vedia byť cesty našich životov. Spoločnosť slovenských velikánov (SSV) si všíma najmä tie, ktoré obsahujú a skrývajú v sebe odraz lásky a dobra ľudskej existencie v dnešnom svete pretavovanej aj do pomoci tým, ktorí pomoc v dnešnom svete širokých lakťov veľmi potrebujú. Prezident Spoločnosti slovenských velikánov (SSV) JUDr. Jozef […]

Náš pohľad nemôže byť čiernobiely

Foto: Samo Sabo | Najskôr položenie venca k Pamätníku SNP na Jankovom Vŕšku a potom kultúrny program. Program s vysokou kvalitou aj v podaní Komňackých mládencov. Nie som novinár, ale noviny Slovenskí velikáni, ktoré sa objavili v rukách čitateľov, ponúkajú aj priestor pre analýzu cesty,  ktorou prechádzali životy našich otcov a starých otcov, ktoré sa budú snažiť byť […]

Dni slovenských velikánov 2020

Foto: Samo Sabo | Prezident Spoločnosti Jozef Škultéty a podpredseda z oblasti odvíjajúcej sa od prínosov, postojov a odkazov Ľudovíta Štúra, koordinátor práce s odkazmi a prístupmi, narábania s nimi v súčasnosti i minulosti – Jozef Mazár počas položenia venca k mohyle na Jankovom Vŕšku – k Pamätníku SNP. Spoločnosť slovenských velikánov usporiadala v sobotu 29.augusta […]

Skloňujme každý deň postojmi a prácou pokoj v srdci a mier na planéte Zem!

Foto: Marek Čecho | Ťažko sa dnes v období vysokoškolského plagiátorstva a vied nemravných, ktoré prekvitajú takmer celým šírim svetom, lebo je to podľa slov podaktorých, vraj, naliehavo potrebné a spoločensky populárne, zaujímavé – vysvetľuje,  že v minulosti si v Československej republike  titul „Zaslúžilý majster športu“ musel jeho držiteľ zaslúžiť. Statočnou kvalitnou prácou. Akou, o tom […]

Keď mesiac hviezdičky zažína…

Nádherné texty, ešte krajšie sestry Lenka a Evka Bacmaňákové, naviac zdobené ich vlastnými hlasivkami s ľudovou piesňou – žiarivá a radostná to ozdoba každého vystúpenia, na ktoré prijali pozvanie. Už tradične prichádzajú aj na Jankov Vŕšok 29. augusta, kde sa snúbi radosť so skromnosťou a solidarita s ústretovosťou. Kde môj, tvoj, náš rodný kraj chce slovom a hudbou striedmosť, odolnosť, ale […]

Chcem žiť tak a hrdý byť na slovo človek

Foto: pixbay | Nie len pri zamýšľaní sa nad Dobročským pralesom, ale lesom vôbec možno uvažovať, že vyvolený človek je označený ako strom v nekonečnom lese – červeným znamením pre sekeru. Čo asi držia v rukách tí, ktorým je aj z pozície ich profesie či funkcie ľahostajná v lese jazykov  vlastná spisovná slovenčina?… Hudobnú skupinu Progres pozná isto […]

Velikáni boli pri významných predeloch vývoja dejín a života vo svete

Foto: archív Spoločnosti slovenských velikánov | Dňa 29. augusta toho roku by sa  na Jankovom Vŕšku počas osláv Dní slovenských velikánov mala znova predstaviť i hudobná skupina Progres z Prievidze. Už dnes sa na jej vystúpenie tešia viacerí jej milovníci. Robiť rozhovor s človekom, ktorý sa  nevyhýba odpovediam na citlivé otázky vývoja spoločnosti je vždy zaujímavé a veľmi zodpovedné. JUDr. […]

Prečo Ľudovít Štúr?

Foto: archív | Slovenská národná knižnica (SNK) si v roku 2015 pripomenula 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra. Pri štúdiu jeho osobného archívu a dokumentov, ktoré má knižnica vo svojich zbierkach. Práve v trezore Literárneho archívu SNK sa nachádza táto vzácna, ojedinelá pamiatka. Jeden z mojich dobrých priateľov sa ma opýtal, prečo sa stále zaoberám osobnosťou Ľudovíta Štúra. […]

Milan Rastislav Štefánik – jeden z troch velikánov slovenského národa

Foto: Parlamentný kuriér | Košariská tak, ako ich videli aj účastníci tohoročných osláv 140. výročia narodenia Milana Rastislava Štefánika. Za každou pietou, každou spomienkou, každou oslavou je človek. Milan Rastislav Štefánik si v Spoločnosti slovenských velikánov prostredníctvom našich aktivít aj počas dní všedných, nielen dní sviatočných zasluhuje právom mimoriadnu pozornosť. Zaujímavý názor v tomto smere vyslovili pri príležitosti […]