Koronavírus v praxi

Foto: archív SSV | Primára pľúcneho oddelenia Nemocnice v Bojniciach MUDr. Jozefa Kubíka poznajú vďaka jeho odbornej liečbe ako výborného odborníka z danej oblasti. Z fotografie, ktorú máme k dispozícii  sa dá odčítať v akom stave sa naše súčasné slovenské zdravotníctvo nachádza ak aj ďalší špičkoví odborníci píšu analýzy, kadiaľ a ako i prečo by mali viesť okamžité cesty nápravy a tým i záchrany […]