Prajme a vinšujme si veľa zdravia, úcty, lásky, spolupatričnosti a pokoja v duši na našej planéte – zvanej Zem.

Foto: František Furdan | Prezident Spoločnosti slovenských velikánov, JUDr. Jozef Škultéty, často v priamom kontakte pri pohľade z očí do očí vie úprimne, ľudsky vysloviť slová vďaky všetkým tým, čo vytvárajú kvalitný obraz našej spoločnosti. „Aj tento rok nás čaká neľahká práca, ale my sme spoločne postavili dobré základy na náš aktívny dom dobra a úcty človeka […]