Prajme a vinšujme si veľa zdravia, úcty, lásky, spolupatričnosti a pokoja v duši na našej planéte – zvanej Zem.

Foto: František Furdan | Prezident Spoločnosti slovenských velikánov, JUDr. Jozef Škultéty, často v priamom kontakte pri pohľade z očí do očí vie úprimne, ľudsky vysloviť slová vďaky všetkým tým, čo vytvárajú kvalitný obraz našej spoločnosti. „Aj tento rok nás čaká neľahká práca, ale my sme spoločne postavili dobré základy na náš aktívny dom dobra a úcty človeka ku človekovi“ zdôrazni aj vám, ak sa s ním dáte do dialógu o tom, aké míľniky označujú cestu, po ktorej kráča toto občianske združenie od svojho vzniku za ľudským dobrom a pokojom v mierovom spolunažívaní na planéte Zem.

Vážení čitatelia webového portálu Spoločnosti slovenských velikánov, vzácni členovia nášho občianskeho združenia, spolupracovníci, všetci ľudia dobrej vôle! Začali sme písať ďalšie riadky histórie, každý svojej, ale i spoločnej v nastávajúcom roku 2024. Ten skončený je za nami. Bolo to obdobie turbulentných obratov a zmien v našej spoločnosti. Presvedčili sme sa v ňom znova, že živíme sa tým, čo dostávame, ale svoj život si vytvárame tým, čo dávame.

Chcem sa preto hneď v úvode poďakovať úprimne všetkým, ktorí ste v minulom roku dali kus svojho srdiečka aj v prospech aktivít Spoločnosti slovenských velikánov. To, že naše aktivity boli aj počas minulého roka dôstojné a ich kvalitu nikto  nespochybnil je tým najlepším vysvedčením pre vás i celoročnú angažovanosť našej Spoločnosti slovenských velikánov.

Na každej vašej prítomnosti je príjemná vaša činnosť, na budúcnosti nádej a na minulosti spomienka. Preto mi dovoľte aj v tomto mojom príhovore znova oceniť napríklad vystúpenia folklórnych súborov dňa 29. augusta 2023 na Jankovom Vŕšku. Vyslovujem im znova verejnú vďaku a slová uznania tak, ako za sebou na Jankovom Vŕšku vystupovali a zožínali od prítomného publika ovácie. Ide o folklórne skupiny Úľančanka z Úľan nad Žitavou, ktorú vedie Anton Zrebný, Šurianky, ktorých vedie pani Eva Kondelová, Komňackí mládenci, ktorí  sú vedení skvelým chlapíkom Ľudovítom Galbavým, Čabanka vedená svojou vedúcou, pani Evou Mikuškovou, Ondrochovská partička vedená stále usmievavou Alenou Banášovou či folklórna skupina Chyzerovčanka so svojim umeleckým vedúcim, otcom slovenského folklóru vôkol Zlatých Moraviec, pánom Viliamom Tonkovičom.

Nezabúdame ani na tých spred rokov minulých, ktorí tvoria tiež zaujímavý príbeh svojim nezastupiteľným podielom na šírení odkazov Ľudovíta Štúra, Milana Rastislava Štefánika a Alexandra Dubčeka.

S novým rokom prichádza aj nové odhodlanie. Príležitosť aj pre nás, dôstojne osláviť 80. výročie Slovenského národného povstania a v ten istý deň, v poradí 8. ročník Dňa slovenských velikánov.

Skúsme si spomenuté oslavy rozložiť do celého roku 2024 tak, aby sme nadviazali na plodné roky našej úspešnej zahraničnej spolupráce s krajinami, kde našu činnosť poznajú a pokúsme sa ju rozšíriť aj na ďalšie.

Veľkej pozornosti sa tak na domácej ako i zahraničnej scéne tešili a tešia výstavy zo života a diela Alexandra Dubčeka, osobné stretnutia prostredníctvom besied, dotýkajúcich sa potreby sústavne zdôrazňovať princípy šírenia odkazov všetkých troch vo svete známych slovenských velikánov.

Mnohé z toho, čo podčiarkujem bolo a je publikované i na internetovom portáli Spoločnosti slovenských velikánov, prostredníctvom ktorého sa vám takto prihováram.

Našou snahou, prioritným poslaním je približovať globálnemu svetu naše skutočné hodnoty prezentované už v minulosti takými významnými osobnosťami, akými boli a zostanú natrvalo Ľudovít Štúr, Milan Rastislav Štefánik a Alexander Dubček. Ich odkazy sa dotýkajú aj ľudských cností, ktoré sú nie v každom z nás dôstojne natrvalo zakotvené, ale ktoré nesmú byť zabudnuté a zahmlievané len svetskými túžbami.

Do takých činností si dovoľujem aj touto cestou popriať všetkým hodne zdravia, šťastie, ale i spokojnosť. Prinesme si v tomto roku do našich životov veľa vzájomnej úcty, opravdivej lásky a spolupatričnosti. Okrem toho aj nové priateľstvá. Spájajme sa pre ľudské dobro a život v mieri na našej planéte Zem.

JUDr. Jozef Škultéty, prezident 

Spoločnosti slovenských velikánov