Z najväčších cností by nemali medzi ľuďmi chýbať pokora, úcta, slušnosť a slovko ďakujem …

Foto: Archív folklórnej skupiny | Dobrá nálada, kvalitný spev etika a estetika zdobí Folklórnu skupinu, o ktorej je rozhovor. Skupinu, ktorá  sa z rok na rok teší väčšej popularite, vďaka kvalite svojho programu.

Titulok rozhovoru ponúkol  dnešný hosť webového portálu Slovenskí velikáni JUDr. Ľudovít Galbavý, PhD (na snímke v texte.) Viac z obsahu rozhovoru.

Nie je žiadnym tajomstvom, že si doktorom práv. Ako sa z kvalitného odborníka v oblasti právnej môže stať aktívny člen folklórnej skupiny, ktorá je vyhľadávanou nie len v blízkom okolí milovníkmi ľudovej piesne?

V roku 2003 som ukončil prácu v policajnom zbore SR kde som pôsobil naposledy ako riaditeľ Okresného riaditeľstva PZ v Nitre a začal som pôsobiť na UKF Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva v Nitre ako vysokoškolský pedagóg  do roku 2022 kde som prednášal Trestné právo, Občianske a rodinné právo a Správne právo.

V roku 2010 som sa stal zástupcom starostu a dostal ponuku spievať v našej obci  vo  FSS Vrbina kde ma poznali, že si rád zaspievam. Nikdy predtým som v žiadnej hudobnej skupine nepôsobil.

Od kedy sa datuje vznik skupiny Komňackí mládenci, ktorí dnes svojim priaznivcom ponúkajú skvelú živú hudbu, ale aj svoje CD. Koľko ich máte nahraných v súčasnosti?

V roku 2017 sme sa  spoločne s niektorými členmi FSS Vrbina rozhodli, že si založíme FSS s názvom Komňackí mládenci podľa jednej pesničky s názvom „ Komňackí mládenci došov vám los.“  Naším cieľom bolo šíriť folklór a ľudovú hudbu a tak zachovať dedičstvo našich predkov pre mladú generáciu čo sa nám aj darí. Od uvedenej doby sme nahrali 4 CD, ktoré nám krstila najlepšia heligonkárka a speváčka Vlasta Mudríková s naším pánom starostom  Petrom Hlavatým. Vystupujeme na rôznych podujatiach v našom okrese, kraji aj mimo kraja. Zúčastnili sme sa nahrávania v TV Senzi tri krát. V roku 2023 v TV Šláger Originál a Šláger  Premium ako aj nahrávania do TV na Galavečer v Hlohovci . Každý rok máme cca  okolo 35 vystúpení .Krásne spomienky mám pri nahrávaní do TV a samozrejme na Jankov Vršok pri príležitosti osláv Slovenských velikánov a oslavy SNP.  Od založenia FSS Komňackí mládenci som začal hrať na ozembuch a neskoršie na malé bicie.

Vaša skupina už niekoľko rokov nechýba na oslavách Dňa slovenských velikánov, ktoré sa konajú súbežne s oslavami výročí SNP, teda vždy 29. augusta na Jankovom Vŕšku. Ako ty vnímaš osobne tieto oslavy?

Naša skupina sa  už niekoľko rokov zúčastňuje vystúpení na oslavách Dňa slovenských velikánov, ktoré sa konajú súbežne s oslavami výročí SNP, teda vždy 29. augusta na Jankovom Vŕšku. Pre našu skupinu je to česť vystupovať na oslavách Slovenských velikánov  ako sú Ľudovít Štúr,  Milan Rastislav Štefánik, Alexander Dubček  a tak si pripomínať aj SNP, na ktoré by sme nemali zabudnúť a stále ich pripomínať mladej generácii a byť vďační tým, ktorí za nás položili životy, aby sme mohli v slobode a v demokracii žiť.

Môžeš prezradiť čitateľskej verejnosti mená a priezviská členov vašej folklórnej skupiny?

Naša skupina má 8 členov ,konkrétne menovite:

Heligónky: Peter Nosian, Iveta Dobiašová, Štefan Šrank

Bicie : Ľudovít Galbavý

Spev : Peter Slobodník, Ľudovít Galbavý, Štefan Velčický, Ján Hano a Marian Vanko

Vedúci skupiny  som ja : Dr. Ľudovít Galbavý PhD

Čo považuješ za prioritné vo vašej činnosti? Vieš presne povedať koľko máte za sebou oficiálnych vystúpení a ktoré z nich vám nikdy nevymiznú z vašej pamäti? Pamätáte v nej na svojich nástupcov?

V prvom rade je to, že naším cieľom je šíriť folklór a ľudovú hudbu  a tak zachovať dedičstvo našich predkov pre mladé generácie. Zameriavame sa  na pesničky, ktoré sa kedysi spievali v našej obci na priedomí, pri hajlochov vo vinohradoch a pri rôznych oslavách v našej obci.

Každý rok máme cca  okolo 35 vystúpení .Krásne spomienky mám pri nahrávaní do TV a samozrejme na Jankov Vršok pri príležitosti osláv Slovenských velikánov a oslavy SNP.

Pamätáme aj na svojich nástupcov, ktoré sa nám, ale veľmi nedarí nakoľko sa mladí nechcú do takých aktivít zapájať. Získali sme  doteraz iba jedného heligonkára.

Aká je tvoja pozícia v spomínanej folklórnej skupine Komňackí mládenci?

Moja pozícia v skupine je vedúci skupiny, ktorý zabezpečuje  vystúpenia a samozrejme dovoz a odvoz skupiny ako aj všetky záležitosti týkajúce sa skupiny ako je spolupráca z inými skupinami a v neposlednom  rade s obcou t.j. s pánom starostom.

V súčasnosti niektoré slovenské hudobné skupiny prepájajú folklór s modernou hudbou, ba do svojich repertoárov sa neboja zaradzovať dokonca ani folk či trampské piesne. Ako vnímaš túto skutočnosť?

Niektoré hudobné- skupiny prepájajú folklór s modernou hudbou či trampské piesne, ktoré si rád vypočujem, ale naša skupina presadzuje ľudové – piesne a hudbu so zameraním, ktoré sa spievali kedysi v našej obci a tak si pripomínali život aký bol  kedysi v našej obci.

Ste dôstojnými reprezentantmi rázovitej obce Komjatice. Čo by si  ponúkol v Komjaticiach a blízkom okolí navštíviť čo by potešilo dušu milovníkov histórie, prírodných krás či napríklad pre Komjatice známych odborníkov z oblasti ľudových remesiel, alebo kutilstva?

Čo sa týka našej obce prvá písomná zmienka je od roku 1256.V našej obci sídlili Forgáčovci v Komňackom  kaštieli, z ktorého sú už len fotografie a na Obecnom úrade v Komjaticiach  maketa, ktorá znázorňuje ako vyzeral kaštieľ. V obci Komjatice  na fare pôsobil národovec a národný buditeľ  Ondrej  Caban rodák so Seliec pri Banskej Bystrice. V našej obci sú štyri speváckej skupiny, známe na okolí rybárske združenie s veľkým jazerom na chytanie rýb, Poľovné združenie, Združenie priateľov obce Komjatice, Jednota dôchodcov, a iné spoločenské organizácie, Dom opatrovateľskej služby. V obci sú všetky obchodné siete ako Tesco a teraz sa stavia Obchodné centrum Billa. Naša obec v roku 2013 vyhrala súťaž  najkrajšia obec na Slovensku . Máme historický park, ktorý je udržiavaný,  kde sa nachádza najstarší strom platan na Slovensku.

Máš aj ďalšie koníčky, ktorými si spestruješ svoj každodenný život?

Okrem hudby a spevu mojím koníčkom ja šport konkrétne futbal, ktorý som aj aktívne hrával a samozrejme moja rodina, deti, vnuci.

Čo by si povedal čitateľom portálu Slovenskí velikáni bez otázky?

Čitateľom portálu Slovenskí velikáni by som rád zopakoval odkaz od  najväčšieho dejateľa ľudskej spoločnosti Cícera, ktorý uviedol, že z najväčších cností ľudskej spoločnosti je pokora, úcta, slušnosť a nesmie chýbať slovo ďakujem. Ak budú chýbať tieto atribúty  v spoločností tak tejto spoločnosti hrozí zánik. Verím, že sa tak nestane a budeme si ctiť tento odkaz.