Pred oslavami SNP návraty k odkazom velikánov

Foto: archív Galéria ´73 Belehrad | Pohľad na otvorenie výstavy v 14. okrese Belehradu „ Alexander Dubček – humanista, demokrat, Európan”.

Niekde som už dávnejšie čítal názor niektorého z historikov: „Ten, kto nemá rád historikov a ich monografie, mohol by čítať aspoň pramene či edície dokumentov.Ruský spisovateľ Lev Nikolajevič Tolstoj povedal, že: „Historici sú ako hluchí ľudia, ktorí stále znovu a znovu odpovedajú na otázky, ktoré im nikto nepoložil.Nemecký spisovateľ Johann Wolfgan von Goethe povedal: „Filozofia bez histórie je slepá. História bez filozofie je prázdna.“

Ale ďalší zo spisovateľov, tentoraz z Anglicka s menom a priezviskom Graham Greene, sa dal počuť: „ Historici sú ľudia, ktorí sa o budúcnosť zaujímajú až vtedy, keď je minulosťou.

V bežnej praxi platí aj toto: „Živí sa z histórie budú chcieť sotva poučiť, lebo vedia, že mŕtvi neprehovoria už nikdy.
Takže, pán prezident, ak uvažujeme nad hodnotou takých a im podobných výrokov, ako to vyzerá v prípade Spoločnosti slovenských velikánov k návratom  ich odkazov?

Foto: Vladimír Micibabic | Páni Nebojša Kuzmanovič (prvý zľava), Kristiján Obšust (uprostred) a Jozef Škultéty počas rokovania nad konkrétnym textom zmluvy o spolupráci medzi Archívom Vojvodina a Spoločnosťou slovenských velikánov v priestoroch hotela Partizán na Jankovom vŕšku, tesne niekoľko hodín pred jej podpisom v Dome Ľudovíta Štúra, konkrétne v pamätnej izbe Alexandra Dubčeka v Uhrovci.

Snažíme sa konfrontovať stále prítomnosť s ich minulosťou, teda obdobím kedy žili. Mám na mysli Ľudovíta Štúra a živé výroky, spomienky jeho pamätníkov, rovnako tak ide aj o návraty k odkazom Milana Rastislava Štefánika, ale aj Alexandra Dubčeka. Našťastie, ešte medzi nami máme a stále komunikujeme so živými pamätníkmi z obdobia života Alexandra Dubčeka. A robíme to preto,  lebo na prácu „učených“ historikov nie vždy kolovali medzi pamätníkmi, ktorí keď žili a dané obdobie poznali na vlastnej koži, prostredníctvom vlastných životov, veľmi pozitívne odozvy“ – povedal pre médiá prezident Spoločnosti slovenských velikánov JUDr. Jozef Škultéty. Doslova v predvečer tohoročných blížiacich sa osláv Slovenského národného povstania na Jankovom vŕšku.

„V kruhu priaznivcov Spoločnosti slovenských velikánov ( ďalej SSV) i čitateľov médií, ktoré sa touto problematikou zaoberajú vzbudila pozornosť nedávna výstava o odkazoch Alexandra Dubčeka v Belehrade. Ako ju hodnotíte s malým odstupom času?“ Taká bola ďalšia otázka pre pána prezidenta SSV.

Foto: archív Galérie ´73 Belehrad | Pavel Škultéty, podpredseda Spoločnosti slovenských velikánov pre oblasť Alexandra Dubčeka má dosť práce nielen s inštaláciou . výstavy v rozhovore, ale často odpovedá tiež na otázky zvedavých návštevníkov v súvislosti hlavne so životom A. Dubčeka. Tentoraz tak tomu bolo v Srbsku.

Je potrebné znova zopakovať, že táto výstava trvala 14 dní aj s montážou a jej demontážou. Čo je najpodstatnejšie, aj občania hlavne 14 okresu Belehradu prejavili o obsah výstavy, ale i pripravovanej knihy: Alexander Dubček prostredníctvom zahraničných politikov a osobností. Mnohí návštevníci výstavy boli zvedaví na obsah spomenutej knihy, ktorá vyjde v deň výročia narodenia A. Dubčeka v inštitúcii, ktorá usporadúva výstavy a iné vernisáže spojené s prezentáciou kníh, s prezentáciou maliarov v Srbsku a inými kultúrnymi podujatiami. Celý otvárací akt  prezentácie výstavy Alexander Dubček – humanista, demokrat, Európan viedla v prítomnosti oficiálnej delegácie zo 14-teho okresu Belehradu riaditeľka Galérie 73 spolu so štátnym Archívom Vojvodina. Za archív Vojvodina za zúčastnil aj riaditeľ tohto archívu Nebojsa a ďalší člen tohto archívu je Kristián Obšust a  Musím podotknúť, že táto výstava mala enormný záujem predstaviteľov 14-teho okresu, kde nás prijal ich reprezentant z celým predstavenstvom  – vedením celého  okresu u nich v inštitúcii. Porozprával som im o Spoločnosti Slovenských velikánov o našich aktivitách v súčinnosti s archívom Vojvodina v Srbsku. Minulý rok sme s nimi podpísali dohodu o spolupráci. Myslím si, že je to jedna z dohôd, ktorá napĺňa do detailu naše smerovanie v zahraničnej orientácii spolupráce z pohľadu odkazov Slovenských velikánov pre tento svet. Na výstave sa zúčastnili za Slovenskú republiku zástupcovia nášho zastupiteľstva v Belehrade, delegácie našich Slovákov žijúcich v Srbsku z Kovačice, Padiny a z oblasti Banského Petrovca a Starej Bazovej. Stretol som sa okrem už spomínaných i nespomínaných napríklad aj so zaujímavým výtvarníkom, ktorý žije a tvorí v Srbsku, pánom Pavlom Babkom. Naše aktivity ho zaujali a sám nám ponúkol, on maľuje takým inštitúciám ako sme my deťom na stolčeky výtvarné diela, tak nám ponúkol, že nám spraví dielov podobe takého stolčeka osobitne s každým velikánom. Zvlášť namaľuje Štúra, Štefánika a Dubčeka a na každom stolčeku bude jeden z nich. Máme si to prevziať na budúci rok.“

Foto: archív Galérie ´73 Belehrad | Aktívnym členom vedenia Spoločnosti slvenských velikánov je aj Milan Ducho (na snímke zľava). Keďže sám pozná dokonale históriu a vývoj štvrťročníka Slovenskí velikáni, ktorý obsahom, ale i ďalším formovaním zaujal jedného z hostí v Galérii´73, dokázal pohotovo a funkčne reagovať na každú jeho otázku.

Zaujímavé smerovania aktivít Spoločnosti slovenských velikánov. Je dobré, že si ich všímajú čoraz viac aj zahraničné médiá. Čo ponúkne Spoločnosť slovenských velikánov svojim priateľom, spolupracovníkom, možno budúcim členom tejto spoločnosti najbližšie? Taký bol ďalší atak na prezidenta Spoločnosti slovenských velikánov JUDr. Jozefa Škultétyho hlavne preto, lebo oslavy SNP na Jankovom vŕšku sú predo dvermi.

Pozrite sa, presvedčili sme sa v Nemecku, zásluhou ombudsmana Českého olympijského výboru JUDr. Alexandra Károlyiho aj v Českej republike, znova teraz v Srbsku, kde nám pomáhal otvárať dvere spolupráce napríklad v Novom Sade predseda Srbov žijúcich na Slovensku, pán Stane Ribič, že odkazy slovenských velikánov sú z pohľadu tohto sveta veľmi aktuálne, zaujímavé a potrebné. Dnes je málo ľudí, ktorí sa chcú oddať tejto myšlienke. Pokročili sme v tom, že Srbi si prídu uctiť SNP, prinesú veniec a budú súčasťou delegácie. Dokonca v rámci ďalšieho ročníka našich osláv, ktoré venujeme hrdinom SNP na Jankovom vŕšku, sa na pódiu v rámci kultúrneho programu predstavia po prvý raz aj súbory zo Srbska. Na javisku by malo vystúpiť okolo 80 milovníkov srbského folklóru čo nie je málo. Naše rady sa rozširujú, myslím si, že tu prídu aj ľudia z Česka a myslím si, že aj dosť Slovákov si uvedomuje, čo to bolo SNP. Myslím si, že tento odkaz bude zachovaný. Aj Alexander Dubček bol zranený pošas SNP práve na Jankovom vŕšku a jeho brat tu  padol. Ak chceme šíriť pravdu musíme vedieť vyargumentovať, že nie všetko čo nám médiá prinášajú je správne a dôveryhodné. Som preto rád, že sa mediálne bavíme aj na také témy.“