Dôstojné a hlavne neformálne srdečné oslavy na Jankovom Vŕšku zdobil dážď

Foto: Mário Zachar | Tak to vyzeralo počas silného dažďa na Jankovom Vŕšku tesne pred kladením vencov k Pamätníku SNP počas osláv 79. výročia SNP a Dňa slovenských velikánov, k čomu sa budeme publicisticky priebežne vracať. Čas ukazuje, že návraty živých pamätníkov k jednotlivým udalostiam sú aj dnes viac ako potrebné.

Hrdinovia II. svetovej vojny si nevyberali v boji proti fašistickým votrelcom čas, prostredie, propagáciu ani predvolebné aktivity.

Takto sa šírili éterom za silného dažďa na Jankovom Vŕšku postoje a vyjadrenia  priamych účastníkov tohtoročných osláv VII. ročníka Spoločnosti slovenských velikánov a Slovanov dňa 29. augusta 2023.

Vedúca folklórnej skupiny Čabanka, pani Eva Mikušková (na snímke) uviedla vystúpenie spomenutej skupiny krásnym, funkčným príhovorom. Kto to nepočul, môže ľutovať.

Vráťme sa s odstupom času znova k týmto oslavám. Zásluhou tých, ktorí tam položili k Mohyle vyše 20 vencov vďaky padlým hrdinom SNP i nášho odboja počas bojov o slovenskú štátnu zvrchovanosť.

Krásne kroje, nádherný, nevyumelkovaný spôsob srdečnej komunikácie, bez vplyvov politických strán Slovenskej republiky na území, kde počas II. svetovej vojny plakali hlavne rodiny za stratou  svojich statočných otcov a materí, lebo tí na svojich životoch poznali čo spôsobil fašizmus, ako vedel chutnať feudalizmus, či neskôr kapitalizmus.

Slovenskí velikáni Ľudovít Štúr, Milan Rastislav Štefánik, Alexander Dubček a im podobní v plnení úprimných odkazov šírenia ľudského dobra pre dôstojné životy všetkých, našli bez snahy vidieť politickú prosperitu pre seba samých aj v čase úžasného dažďa priamych podporovateľov a nositeľov takých odkazov dobra a úžasnej dôstojnej ľudskej potreby.

Vyše dvesto priamych účastníkov týchto osláv zdobilo pripomenutie víťazstva v čele s prezidentom Spoločnosti slovenských velikánov JUDr. Jozefom Škultétym, ktorý sa v daždi, bez frázami popísaného papiera prihovoril rečou svojho srdiečka. Jeho príhovor i príhovory hostí zo zahraničia sú pre tých čo tam neboli zdokumentované na televíznych nosičoch.

Tentoraz nie o tom chcem a budem písať. Chcem zopakovať záverečné slová celej akcie, celej nevšednej, ale ako časy zla potvrdzujú, čoraz potrebnejšej aktivity šíriť svetom ľudské dobro , kedy jednoduchí ľudia slovom, spevom, slzami dokumentujú, že svoju rodnú vlasť nesmierne milujú hlavne pre jej dobro širokej vlasteneckej pospolitosti. Tí uvedomelí, pravdovravní, nevypočítaví a bolo ich bezmála celkom do dvesto, vzdali hold aj Červenej armáde za jej nesmiernu pomoc a hrdinské bojové nasadene v boji proti fašizmu.

Na dejinné udalosti, medzi ktoré II. svetová vojna patrí, sa zabúdať nesmie. Nesmú sa umelo pretvárať dejiny, aj preto sa potom vojny a zverstvá v nich opakujú. My chceme mierový, pokojný, tvorivý život pod vlajkami svojich vlastí pod nebom svetového mieru. Nieslo sa oslavami, na ktorých s bohatým kultúrnym programom postupne na Jankovom Vŕšku za sebou vystupovali folklórne skupiny Úľančanka z Úľan nad Žitavou, ktorú vedie Anton Zrebný, Šurianky, ktorých vedie pani Eva Kondelová, Komňackí mládenci vedení skvelým chlapíkom Ľudovítom Galbavým, Čabanka vedená svojou vedúcou, pani Evou Mikuškovou , Ondrochovská partička vedená stále usmievavou Alenou Banášovou či folklórna skupina Chyzerovčanka so svojim umeleckým vedúcim, otcom slovenského folklóru vôkol Zlatých Moraviec, pánom Viliamom Tonkovičom.

Ondrochovská partička poskytla Spoločnosti slovenských velikánov pre jej publikačné potreby túto spoločnú fotografiu.

O každom súbore priniesli už pred vystúpeniami informácie noviny Slovenskí velikáni, mnohé zásluhou neskôr robenej ankety organizátormi tohto dôstojného podujatia bude ešte publikované.

Jedno je však potrebné zvlášť podčiarknuť. Preplnená Spoločenská sála kpt. Jána Švermu na Jankovom Vŕšku v priebehu hodnotného programu jednomyseľne odsúhlasila, aby novozvolená vláda Slovenskej republiky rešpektovala hlasy účastníkov tohoročných osláv SNP na Jankovom Vŕšku a pri udeľovaní štátneho vyznamenania za sústavné vyše 30 ročné šírenie odkazu slovenských velikánov, zvlášť Alexandra Dubčeka, udelila na budúci rok v roku osláv 80. výročia SNP Ceny Alexandra Dubčeka a Ľudovíta Šťúra súčasnému prezidentovi Spoločnosti slovenských velikánov JUDr. Jozefovi Škultétymu za jeho dobrovoľnú aktívnu prácu v šírení odkazov slovenských velikánov tak na území Slovenskej republiky ako i v zahraničí.

Tento návrh z publika, v neprítomnosti spomenutého JUDr. Jozefa Škultétyho prijali prítomní dlhotrvajúcim mohutným potleskom. Vizitka kvality práce a ľudského dobra!