Verný slobode, solidarite, spravodlivosti

Foto: František Furdan | Touto snímkou je zdokumentovaná chvíľa, keď manželka zosnulého viceprezidenta Spoločnosti slovenských velikánov, Štefana Ševčíka preberá z rúk prezidenta Spoločnosti slovenských velikánov JUDr. Jozefa Škultétyho Pamätnú zlatú medailu Alexandra Dubčeka – In memoriam – na znak ocenenia jeho aktívnej práci v spomínanej organizácii.

Jankov Vŕšok (joma) V sobotu 15. januára toho roku vyprevadili na Jankovom Vŕšku k čitateľovi zaujímavú farebnú knižnú publikáciu v slovensko – anglicko – nemeckom jazyku: Alexander Dubček  z pohľadu celosvetových politikov a osobností. Jej vydavateľom je Spoločnosť slovenských velikánov a autormi Jozef Škultéty, Jozef Mazár a kolektív.

„Veľmi dobre spracovaná publikácia. Obsahom potvrdzuje, že Alexander Dubček bol humanistom, ktorý zostane na večnosť verný vďaka svojim postojom slobode, solidarite a spravodlivosti“ povedal po prevzatí ocenenia za svoju aktivitu v Spoločnosti slovenských velikánov jeden z ocenených členov tohto občianskeho združenia na spomínanom vyprevadení knihy k čitateľom, Ing. Roman Kapitáň.

Pohľad na časť účastníkov slávnostného aktu vyprevadenia knihy: Alexander Dubček z pohľadu celosvetových politikov a osobností. Nechýbala medzi nimi i vzácna skupinka aktívne spolupracujúcich priateľov, Slovanov zo Srbska, ktorých zachytil fotoreportér počas veľmi hodnotného vystúpenia JUDr. Jozefa Škultétyho.

Kniha Alexander Dubček z pohľadu celosvetových politikov a osobností, ktorá má vyše 190 strán, obsahuje necelú stovku kvalitných čierno – bielych a farebných fotografií, väčšinou reportážnych, fotodokumentačných z obdobia, kedy Alexander Dubček žil, ale i z ľudí, ktorí do knihy prispeli autorsky. Nechýbajú medzi nimi okrem iných napríklad JUDr. Pavel Pollák, CSc., dnes vyše 95 ročný blízky dlhoročný spolupracovník Alexandra Dubčeka, profesor Ivan Laluha, autor či spoluautor viacerých publikácií a vedeckých diel o Alexandrovi Dubčekovi, ale i známi politici zo zahraničia, napríklad prof. Dr. Rita Sussmuth, Hans – Dietrich Genscher, Heinz Fischer, súčasná europoslankyňa Nicola Bérová, podpredsedkyňa Európskeho parlamentu, ale i ďalšie osobnosti nášho života, ombudsmana Českého olympijského výboru JUDr. Alexandra Károlyiho či prvého slovenského olympijského víťaza zo Slovenska pána Jána Zacharu nevynímajúc.

Vyprevadenie spomínanej knihy k čitateľovi malo pracovno – slávnostný charakter. Zastúpenie i priateľského národa v podobe dlhoročného spolupracovníka Spoločnosti slovenských velikánov, Srba Stane Ribiča, držiteľa zlatej Pamätnej medaily Alexandra Dubčeka, ktorý odovzdal pri tejto príležitosti Spoločnosti slovenských velikánov vzácny obraz Milana Rastislava Štefánika, ako symbol priateľstva a rešpektovania mierového života medzi národmi sveta, vážnosť takého podujatia umocnil.

Prezident Spoločnosti slovenských velikánov JUDr. Jozef Škultéty odovzdal celkom pri  príležitosti 100. výročia narodenia  Alexandra Dubčeka ocenenia celkom 26 jednotlivcom. Presný zoznam s názvom ocenení prinesie 6. číslo novín Slovenskí velikáni.