Na Dňoch Slovenských velikánov vystupujú s rešpektom a úctou

Foto: Marek Kasala | Takto zachytil záver vystúpenia folklórnej skupiny Rastislavická konopa na minuloročnom Dni slovenských velikánov autor tohto rozhovoru.

Jedným z pravidelných účinkujúcich v programe Dní slovenských velikánov je aj spevácka skupina Rastislavická konopa. Jej vedúcej, pani Márii Ferusovej, sme položili zopár otázok.

Mohli by ste v krátkosti predstaviť svoju skupinu?

Spevácka skupina Rastislavická konopa bola založená v roku 2017. Nesie názov osiva konopy siatej, ktoré bolo vyšľachtené v miestnej konopárni v Rastislaviciach , založenej v roku 1943.

Spevácka skupina má 12 členov. Vedúcou skupiny je Mária Ferusová. Hudobný sprievod robí na harmonike Paľko Bahula a na ozembuchu Rudko Čačaný. Súbor vystupuje pri rôznych kultúrnych podujatiach v obci, zúčastňuje sa podujatí v širokom okolí v rámci Slovenska. Reprezentoval Slovensko v Báčskom Petrovci v Srbsku, v Maďarsku, v Čechách. Predstavuje naše bohatstvo v slovenských ľudových piesňach.

Máte nejaké obzvlášť obľúbené piesne?

Repertoár súboru je veľmi široký. Spievame piesne o láske, piesne o vďake a úcte k rodičom, náboženské, vojenské, ale na žiadnom verejnom vystúpení nesmie chýbať pieseň o našom krásnom Slovensku, o našej rodnej vlasti.

Vystupujete na Jankovom Vŕšku radi? Ak áno, prečo?

Jankov Vŕšok je pre náš súbor miesto, na ktoré sa tešíme a pripravujeme celý rok. Je to miesto, ktoré je pre nás symbolom slobody, piety a úcty, s ktorou kladieme každý rok veniec vďaky k pamätníku padlým hrdinom.

Jankov Vŕšok znamená pre nás aj stretnutie s  folkloristami na spoločných vystúpeniach. Veľmi radi sa stretávame s priateľmi s ľuďmi, ktorí sú na rovnakej ideológii ako my, máme spoločné záujmy a cítime sa ako doma, medzi svojimi.

Aký je váš vzťah k slovenským velikánom a slovanstvu?

Slovenskí velikáni Alexander Dubček, Milan Rastislav Štefánik, Ľudovít Štúr vzbudzujú vo mne obrovský rešpekt a úctu. Sú to najväčšie osobnosti našich dejín. Sme veľmi vďační za to, že je nám umožnené stretávať sa každý rok  práve na Jankovom Vŕšku s ľuďmi, ktorí sa venujú po celé roky Slovenským velikánom. Viacerí sú členmi Spoločnosti slovenských velikánov, vedenej oddaným pánom Jozefom Škultétym, príkladným nositeľom ľudského dobra. Slovania majú na viacerých úsekoch nášho života pozitívne prínosy pre ľudské dobro, ale aj zachovávanie tradícií našich predchodcov, otcov, materí, starých otcov, starých materí či ich predchodcov. Nemali by sme s takou tradíciou a devízou hazardovať.