Spevácky súbor Čabanka z neveľkej, ale zaujímavej obce Čab neďaleko Nitry

Foto: Marta Bálešová | Pohľad na členov speváckej skupiny Čabanka. Zadný rad zľava: Ján Krajanec, Ivana Michalcová, Daniela Vaxmanská, Gabriela Krasňanská, Mária Hurtová, František Králik. Predný rad zľava: Marta Solčanská, Dáša Fusková, Darina Navrátilová, Lucia Chovancová, Eva Mikušková, Anna Hrebíková, Gabriela Záhorská, Gabriela Fačkovcová

Spevácky súbor Čabanka vznikol v roku 2000, pod vedením pani Marty Solčanskej, občasným stretávaním sa niekoľkých nadšených a obetavých žien, ktorým kultúra, piesne, zvyky a tradície našich predkov neboli ľahostajné.

Ich prvé vystúpenie bolo v roku 2001 pri príležitosti osláv Dňa matiek. Postupne pribúdali verejné vystúpenie na rôznych oslavách a akciách v obci Čab, ale aj v okolitých obciach Nitrianskeho regiónu.  Postupne so svojimi vystúpeniami získavali obdiv a ocenenia divákov tak aj v ďalších obciach a mestách Slovenskej republiky, ale aj v zahraničí. Svojimi programami  tento spevácky súbor obohacuje a spestruje kultúrny život  jednak vo vlastnej obci, ale zároveň zachováva ľudové tradície v piesni i v slove aj v širokom okolí.

Vedúca súboru Eva Mikušková

Členovia Čabanky vystupujú v tradičných čabských krojoch, slávnostných aj pracovných. Svoj bohatý repertoár približujú verejnosti nie len krásnou ľudovou piesňou, ale aj viacerými tradičnými pásmami. Napríklad pochovávaním basy, vynášaním Moreny, verejnosti približujú žatevné pásmo, varenie lekváru, prenášanie duchien od nevesty k ženíchovi, začepenie nevesty, vianočné pásmo, Štedrú večeru, a svoj program rozšírili aj o country pásmo. Členovia Čabanky chodievajú aj na svadby začepiť nevestu, ale aj do viacerých kúpeľov spestriť hosťom ich liečebno – relaxačné pobyty.

V súčasnosti vedie spomenutý súbor pani Eva Mikušková, ktorá pre internetový portál Spoločnosti slovenských velikánov okrem iného povedala: Aj v Slovenskej republike je veľa  milovníkov hudby šíriteľov ľudových tradícií, ktorí tejto oblasti našich životov rozumeli a rozumejú hlavne srdcom. S našou speváckou skupinou, ktorú hudobne sprevádza na heligónke Ján Krajanec, zavše vystupujú naše deti, a dokonca i vnúčatá. Aj takto sa dá šíriť ľudské dobro, takto hodno budovať,  a uchovávať naše bohaté tradície do budúcnosti prostredníctvom súčasnosti.

Tu niekde je potrebné hľadať motiváciu nášho ľudového súboru, že sa premiérovo na VII. ročníku rozhodol obohatiť kultúrno – spoločenský program Dňa slovenských velikánov a Slovanov 29. augusta 2023 na Jankovom Vŕšku.“