Umelecký majster cechu kováčskeho, Róbert Rigó, so zlatou medailou Alexandra Dubčeka

Foto: archív SSV 2023 | Na snímke slávnostná chvíľa odovzdávania zlatej medaily Alexandra Dubčeka jubilantovi Róbertovi Rigovi( na snímke vedľa starostu obce Dunajská Lužná druhý zľava), Medailu mu odovzdáva a sprievodné slovo účastníkom sympózia tlmočí prezident SSV JUDr. Jozef Škultéty (na zábere druhý sprava).

Keď sa v roku 2021 objavil v knihe slovensko – anglicko – nemeckej mutácie “Alexander Dubček z pohľadu celosvetových politikov a osobností “ na stránkach 157 – 163  publicistický príspevok umeleckého kováčskeho cechmajstra Róberta Riga a  táto publikácia sa mu dostala do rúk –  Róbert Rigó netušil, že mu prezident Spoločnosti slovenských velikánov JUDr. Jozef Škultéty príde o 2 roky neskôr odovzdať na Európske rómske kováčske sympózium do jeho rodiska, Dunajskej Lužnej, zlatú medailu Alexandra Dubčeka, ktorú mu Spoločnosť slovenských velikánov (ďalej SSV – pozn. autora) udelila pri príležitosti jeho významného životného jubilea, 70. výročia osláv jeho narodenín.

“ Tak ako je napísané v knihe “Alexander Dubček z pohľadu celosvetových politikov a osobností” aj malí veľkí velikáni prinášajú svojimi životmi veľké, záslužné skutky. Veď tak aj z malých kamienkov boli postavené a i dnes sa stavajú veľké chrámy.

Keď si, Róbert, v roku 2008 daroval v Spišskej Sobote britskej kráľovnej  Alžbete II., osobne umelecky kutú detskú rúčku so srdiečkom na dlani, vo svojom vnútri si tiež všeličo prežíval. Dovoľujem si Ti odovzdať toto vysoké vyznamenanie aj preto, lebo Ty Tvojimi umeleckými kováčskymi skvostami , svojim majstrovským umeleckým dielom, roznášaš ľudské dobro svetom. Rozdávaš vlastným kumštom, odbornosťou I zručnosťou hodnoty vďaka svojej skromnosti, ale bohatosti šikovnej na skromne šírenej životnej ceste. Aj preto Ťa naša spoločnosť tak vysoko cení a ctí i Tvoje cnosti – statočnosť, pracovitosť, rozvahu či spravodlivosť” skonštatoval v komunikácii s Róbertom Rigom prezident SSV JUDr. Jozef Škultéty.

Tohtoročné novembrové Európske rómske kováčske sympózium s bohatým programom dostalo aj odovzdaním zlatej medaily Alexandra Dubčeka v Dunajskej Lužnej ozdobu, ktorá pri obdobných príležitostiach nebýva udeľovaná často.

Umelecké kováčstvo má v dnešnej Dunajskej Lužnej, alebo ak chcete, za dávnejších čias v Nových Košariskách, vyše 500 ročnú históriu.

“Mal som možno 5 rokov, keď som za začal obšmietať vôkol kovadliny majstra cechu kováčskeho – môjho otca. Jeho statočnosť, pracovitosť I táto slávnostná chvíľa nech pripomínajú viacerým kvalitným ľuďom ich chvíle bohatého a užitočne žitého pôsobenia na našej planéte Zem”povedal Róbert Rigó, aby dodal. “Na veľkých, skromných, pracovitých a statočných nesmieme zabúdať. Píšme rôznorodo a približujme denne také odkazy. Hlavne svojou každodennou prácou, každodenným konaním počas dní všedných I sviatočných.  Veď takým bol aj Alexander Dubček”.