Na odkazy velikánov sa nepatrí spomínať iba v dni slávnych výročí

Foto: J. Miškovič | Tak Spoločnosť slovenských velikánov (SSV) ako i Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika rozvíjajú a snažia sa plniť odkazy Slovenských velikánov celoročne. Dôkazom je aj  táto snímka, ktorou približujeme otvorenie autobusovej zastávky „Štefánik a légie“ v mestskej časti Sásová, len niečo viac ako 5 metrov od busty M. Štefánika v krajskom sídle Banská Bystrica. Autobusovú zastávku na Zábave otvorili práve včera, v Deň osláv vzniku I. Československej republiky.

Včera 28. októbra toho roku si tak české ako i slovenské médiá spomenuli viac ako inokedy vznik prvého spoločného štátu –  Československej republiky a tým aj odkazy známych velikánov na túto významnú historickú udalosť.

Načo tajiť, na mnohých miestach oslavy vzniku I. Československej republiky trvajú v jednotlivých teritóriách tejto krajiny viac dní, pri okrúhlych výročiach sa tak deje aj celý jubilejný rok. V jednom spoločnom štáte ide o úžasné bohaté dejinné obdobie.

Slovenský velikán Milan Rastislav Štefánik zanechal potomkom odkaz, že ak si podaktorí myslia, že za nich v každej ťažkej dobe skutočnú slobodu budú zabezpečovať iní, možno si ani to ľudské dobro nezaslúžia.

Členovia Spoločnosti slovenských velikánov (SSV) parafrázovali v dnešnom dopoludňajšom telemoste jednak včerajšie centrálne oslavy vzniku I. Československej republiky, ale i dnešný Pamätný deň Slovenskej republiky, ktorý si od roku 1996 pripomíname vždy 29. októbra.

Ide o deň narodenia Ľudovíta Štúra, hlavného reprezentanta slovenského národného hnutia a slovanských koncepcií v prvej polovici 19. storočia.

Štúr bol vedúcou osobnosťou štúrovského hnutia, politikom, buditeľom, básnikom, novinárom, redaktorom, jazykovedcom a pedagógom.

Neobyčajný význam Ľudovíta Štúra spočíva v jeho mnohorozmernej, intenzívnej a obetavej činnosti. Vo svojej organizačnej, politickej a vedeckej práci sa zameral nielen na národné, ale aj sociálne a politické záujmy ľudu v čase národného obrodenia, ktoré štúrovcami vrcholí. Významná bola aj jeho aktivita poslanca Uhorského snemu, bol kodifikátorom spisovnej slovenčiny, zakladateľom Slovenských národných novín a spoluzakladateľom Slovenskej národnej rady v septembri 1848 vo Viedni, ktorá bola prvým národnopolitickým orgánom Slovákov.

Ľudovít Štúr sa narodil 29. októbra 1815 v Uhrovci. Podobne ako Milan Rastislav Štefánik zanechal pre nás mnoho odkazov, na plnenie ktorých vo všedné dni často zabúdame. Podobne ako na vznik a význam prvého spoločného štátu Čechov a Slovákov…