O pomoci, porozumení, láske, a inom – dnes potrebnom – pre celý svet dobra

Foto: Dávid Škultéty | JUDR. Jozef Škultéty (prvý zľava), autor projektu z roku 1999 a jeden zo 4 vodičov autobusu na stretnutí so žijúcimi pamätníkmi v Kysáči dňa 16. apríla 2023. Celkom vpravo Dubček z Kysáča. Tak nazývajú miestni Slováci dnes už vyše osemdesiatnika Jána Ďurovku, ktorý je jedným z tých, ktorí poskytli svoj pohľad […]