Efektívna, prospešná služba je potrebná!

Zaujímala ma a vždy ma bude až do smrti zaujímať každá pozitívna aktivita na každom poste, ktorá sa osobne prepojením slova na prax zasadzuje za službu spájania a vylepšovania kvality každej práce na úseku športu a mládeže.

Nikdy som netúžil zaradiť svoje meno a priezvisko, teda seba samého, medzi kabinetných protagonistov športu detí a mládeže, lebo ma život už dosť desaťročí či ako študenta, neskôr publicistu, ktorí mal možnosť hlbšie nazrieť aj pod kepienok politických i vzácnych odborných štruktúr z niektorých vážnych sfér života, byť obozretným, aby som sa nepriklonil k populistom. Ak sa podľa mojej mienky majú spájať akékoľvek zásady s praktickou národno -prospešnou prácou v prepojení na takú orientáciu vo svete, tam je veľmi potrené rešpektovať úprimné spoznávanie súvislostí odkazov našej, v tomto prípade výchovno – vzdelávacej histórie v prepojení aj na šport, aktivity a hlavne formovanie mládeže a našich detí, to znamená aj rodín. Teda v praxi publicistikou denne z tejto oblasti prinášať pozitíva občianskej, národnej a skutočne bratskej angažovanosti ľudí a ich prijímaných zásad koncepčného charakteru na každom stupni skutočných hodnôt pre naše životy. Vždy som chcel byť realistom a chcem ním zostať aj teraz, keď sme v kruhu tvorcov obsahu, napríklad aj nášho partnerského internetového média Duklasport.sk prijali zásadu – reálne sa podieľať na tom, čo sa v danom stave uskutočniť dá.

Sám som svoj život poznačil z tohto pohľadu zaujímavými vlastnými víťazstvami i porážkami. Preto vnímam každú petícii ako zrkadlenie odkazov našich slovenských velikánov, v tomto prípade hlavne Ľudovíta Štúra, v praktickom živote, ktorý sme napĺňali našimi vlastnými príbehmi, výsledkami našej práce, našim poznaním a vlastnou nošou, vlastným podielom na tom, čo máme. Ak píšem máme – tak mám na mysli, čo máme dnes a prečo práve to, na oltári našej terajšej súčasnosti a aké konkrétne riešenia v danej chvíli pre skutočné šírenie ľudského dobra tejto spoločnosti v komunikácii so svetom ponúkame.

Tak uvažujem aj nad doterajším stavom aktivity, ktorú na moju súkromnú adresu poslal jeden z angažovaných tvorcov PETÍCIU ZA AMATÉRSKY ŠPORT PODPÍSALO UŽ 10 TISÍC ĽUDÍ. Tu je jej súčasné hodnotenie:

„Za otvorenie športovísk bojuje množstvo osobností i reprezentanti Slovenska.Iniciatíva Priaznivci amatérskeho a mládežníckeho športu splnila prvý cieľ, dosiahla desaťtisíc podpisov pod petíciu Za návrat športu.”
Podporu vo videách prejavilo zakladateľom petície množstvo kolektívov či športových osobností ako Žirková, Škrtel, Kucka či TomiKid Kovács. Názor vrátiť deti na športoviská vyslovili tiež reprezentácia futsalu a hádzanej žien.
Oficiálnu podporu prejavilo aj cez športových zväzov, klubov a združení.

„Stávame sa relevantným partnerom pre kompetentné orgány, ktoré rozhodujú o opatreniach ovplyvňujúcich fungovanie športu. Po stretnutí so štátnym tajomníkom ministerstva školstva pre šport Ivanom Husárom sme vo štvrtok 18. marca absolvovali videokonferenciu so splnomocnencom vlády SR pre mládež a šport, poslancom OĽaNO Karolom Kučerom.

Počas asi hodinovej diskusie sme zistili, že sa v určitých názoroch týkajúcich sa spôsobu návratu športu zhodneme,“ uvádzajú zakladatelia iniciatívy Za návrat športu.
Hlavným cieľom, na ktorý sa v najbližšom čase chcú zamerať je prepnúť Covid športový automat pre amatérsky šport na regionálnu úroveň. To znamená, že v okresoch, ktoré nemajú čiernu farbu, by sa mohlo začať trénovať.
„Kompetentní sa síce stále pohrávajú s myšlienkou dohrania súťaží, no aby tieto úvahy mali reálne kontúry, v prvom rade je dôležité povoliť tréningový proces. Našou najhlavnejšou prioritou je dostať na ihriská športujúcu mládež. Toto sú základné požiadavky, na ktoré sa v najbližších dňoch budeme zameriavať,“ dodávajú.

„Žiadna krajina v Európe nevypla šport na päť mesiacov a napriek tomu majú všetci lepšie ukazovatele v boji s pandémiou. Je preto jasné, že športovaním a hlavne pohybom detí sa choroba nešíri. Preto by malo byť prioritou nás všetkých vrátiť ich na športoviská,“ tvrdia.
Podľa odborníkov si imunitu sedením doma ľudia nevybudujú. Zdravotné a psychické dopady nešportovania môžu mať na vývoj mládeže devastačné účinky.
„Našim cieľom, aj vďaka podpore od vyššie spomenutých, je predložiť naše pripomienky priamo na pandemickej komisii. V pláne máme aj ďalšie stretnutia s politickými autoritami v štáte, či už ministrom zdravotníctva, premiérom alebo prezidentkou SR. Len spolu sme silnejší,“ uzatvárajú.

www.peticie.com/za_navrat_sportu

Autori iniciatívy #zanavratsportu: Michael Mikloško, Robert Šuník, Zdenko Kamas, Igor Zavodný“
Dosť pádnych argumentov, že verejná komunikácia dialógmi z očí do očí publicistickou formou, to znamená odpočtom toho čo kde som v tomto smere úspešné urobil a čo, akými spôsobmi, akou vlastnou hodnotou, ktorú poskytnem na oltár skvalitnenia práce s deťmi a mládeže budeme už dnes, zajtra konkrétne robiť. V opačnom prípade, ak toto neexistuje, nejde o žiadnu službu, nejde o žiadne zlepšovanie stavu na tomto úseku, ide len o haló efekty, na aké si cez šou biznis plány užívame všetci zlo poprekrývané pozlátkami žiarou cudzích briliantov. Efektívna, prospešná služba pre bežného človeka je dnes viac potrebná ako inokedy. Veľmi zaujímavé aktivity praktického charakteru sa rozhodla v tomto smere práve z pohľadu práce s konkrétnymi odkazmi našich slovenských velikánov realizovať Spoločnosť slovenských velikánov. Tam je zaujímavá aj taká úvaha a hlavne odozva na uvažované:

Myšlienky nielen na uvažovanie
„Nie som vysokoškolsky vzdelaná, nie som poslankyňa ani ministerka, ale som matkou troch detí. Pýtam sa verejne, lebo nemám o tom vedomosti či vo svete existuje zhoda o tom, ktoré modely sú pre naše životy v súčasnosti najprospešnejšie z pohľadu nášho zdravia, zdravia našich detí a ekonomickej sebestačnosti. Aj z pohľadu získavania každodennej imunity pre naše deti. Tieto témy, sledujem to podstatnú časť svojho bezmála 40 ročného života sa úplne vytratili z nášho života. Zdá sa mi, že aj v Slovenskej republike sa čím ďalej tým viac podriaďuje zreteľná väčšina nefunkčným zákonom a praktikám pre naše zdravšie životy dnes, ale i tých, ktorí prídu po nás. Takmer každý politický subjekt má sociálnych sľubov množstvo, len praktické výstupy majú čoraz viac chorobnejšie, ba až smrteľné výstupy pre existenciu množstva aj mojej rodine podobných ľudí.Kto pomôže konečne s tým, aby zreteľne prinášal pre najširšie vrstvy obyvateľstva v oblasti sociálnej politiky skutočné pravdivé východiská pre jej zlepšenie? Nájde sa vôbec niekto taký?…“ citát z obsahu novín Slovenskí velikáni, ktoré vychádzajú na území Slovenskej republiky druhý rok, vždy raz štvrťročne. A celkom na záver? Prikladáme zásluhou Športlandie.sk aspoň íver z toho, čo robí tento internetový magazín už dávnejšie. Viacdielny seriál rozbiehame, lebo vôbec nemáme záujem touto publicistikou stínať niekomu hlavy. Skôr, ako vyplýva z obsahu publicistiky Špoortlandie.sk sústavne hľadáme spôsoby a riešenia šírenia ľudského dobra práve formou konkrétnych dialógov.