Dojmy? Potreba? Skúmanie? Hľadanie?

Foto: Vladimír Benko | Alexander Dubček je veľká osobnosť našich národných dejín. V mnohých krajinách sveta, aj tých najmocnejších si ho uctievajú. V takmer desiatich významných univerzitách sveta mu udelili čestné doktoráty“ zvykne úprimným slovom pripomínať podľa nášho prebádaného historického bohatstva najvýznamnejší a najdôvernejšie poznajúci život rodiny i samotného Alexandra Dubčeka, docent vyučujúci historické vedy na niekdajšej Právnickej fakulte UK v Bratislave. pán Pavol Pollák (na snímke vľavo) v rozhovore s prezidentom Spoločnosti slovenských velikánov JUDr. Jozefom Škultétym.

Mnohí múdrejší poradia, či je potrebné za pojmami v takom titulku úvahy písať otázniky, alebo výkričníky. Hlavne ak chceme v súvislosti s významnými osobnosťami v našich životoch, ale i našej histórii, verejne uvažovať nad potrebou či zabúdaním na medzigeneračnú komunikáciu. Existovala vôbec, alebo  existuje taká komunikácia v bežnom dennom živote? Ak áno, ako a prostredníctvom koho a kde? V médiách? V škole? V spoločenských organizáciách? Domnievame sa, že by existovať mala? Prečo? Domnievame sa, práve preto, lebo život nás upozorňuje aké potrebné je sústavné hľadania a nachádzanie ľudského dobra aj v súčasnosti. A znova – prečo? Nuž, ono obohacuje, očaruje, oživuje mnohými neprežité. Veľa raz takmer pre väčšinu národa zapadnuté prachom. Podaktorí dokonca tvrdia, prachom nepotrebnosti. Nepoznané cez vlastné vnútro  často býva poznávaním a spoznávaním aj vlastnej duše. Aj tak sa dá zdobiť a ctiť minulosť veľkých v prítomnosti. Na základe vlastných skúseností práve väčšina tých skúsených a múdrych tvrdí, oblasť pre skvalitňovanie našich životov naliehavo potrebná. Prečo? Skúste analyzovať tu prečítané a hľadať podstatu odpovede vlastným skúmaním na: https://www.youtube.com/watch?v=4HbV3WL-g3M. Oveľa viac sa môžete dozvedieť aj prostredníctvom písaného slova vo štvrťročníku Slovenskí velikáni, ktorých č. 3 vyšlo práve koncom tohoročného marca. Objednať si ich môžete aj na mailovej adrese: novinysv@gmail.com. Bližšie informácie v štvrťročníku samotnom, presnejšie v čísle 3/2021.