Nie len oslavy SNP, ale aj ďalšie šírenie a nachádzanie ciest pokoja v mierovom živote ľudského dobra

Foto: Mário Zachar | Načo viac komentovať pri pohľade na túto fotografiu. Fotoreportér ju urobil tesne potom, keď účastníci 79. výročia osláv SNP a VII. ročníka Dňa slovenských velikánov položili dňa  29. augusta toho roku posledný veniec zo svojho sprievodu k Pamätníku SNP na Jankovom Vŕšku. Vence počítali na desiatky, zástoj účastníkov pietneho aktu aj za silného lejaku bol tiež úctyhodný.

Našich členov Spoločnosti slovenských velikánov (ďalej len SSV), priaznivcov, ale i širokú verejnosť sme už mediálnymi cestami informovali o tom, že 29. augusta toho roku sa na pozvanie SSV zúčastnili oficiálneho programu osláv 79. výročia SNP a VII. ročníka Dňa slovenských velikánov na Jankovom Vŕšku aj vzácni hostia zo zahraničia.

Delegáciu Archívu Vojvodina zo srbského Nového Sadu viedol zástupca riaditeľa tejto organizácie Kristiján Obšust a jej aktívnym členom bol aj operátor v procese digitalizácie historických výstupov dlhoročných činností a fotograf Vladimír Mučibabic.

Tak sa prihováral za silného dažďa k vyše 100 účastníkom osláv na Jankovom Vŕšku zástupca riaditeľa Archívu Vojvodina zo srbského Nového Sadu, Kristiján Obšust.

Aj z publicity na webovej stránke SSV či v písanom periodiku Slovenskí velikáni je známe, že naša dobrovoľná spoločenská organizácia má s Archívom Vojvodina viacročnú obojstranne prospešnú spoluprácu, o ktorej rozprávali a na jej ďalšie smerníky pre budúce roky formovali konkrétne prezident SSV JUDr. Jozef Škultéty a Kristiján Obšust. Konkrétne rokovania o spolupráci boli až po položení vencov k Pamätníku SNP na Jankovom Vŕšku.

V rámci pietneho kladenia vencov k spomínanému Pamätníku padlých s hodnotnými myšlienkami vystúpili aj za silného dažďa a vyše 100 prítomným tohto pietneho aktu ich verejne tlmočili prezident SSV Jozef Škultéty a zástupca riaditeľa Archívu Vojvodina Kristiján Obšust.

Patrí sa zvýrazniť, že po nich vystúpil aj ďalší hosť, predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí (SZSZ), ktorý je zároveň riaditeľom Slovenského domu v Prahe, Vladimír Skalský.

Vo svojich vystúpeniach okrem iného podčiarkli hlavne význam uvádzanej mierovej spolupráce , ktorou chcú aj naďalej zabezpečovať konkrétne prieniky aktivít za ľudským dobrom aj v šírení mierových odkazov a ľudskosti slovenských velikánov v dnešnej dobe.

Ako nedávna minulosť ukázala, nakoniec to odznelo aj počas ich spoločných rokovaní, mnohé pozitívne už bolo dosiahnuté, ale šírenie ciest dobra pod nebom mieru vo svete je naliehavo potrebné v každej chvíli nášho žitia. Preto také riadky s apelom na vojnových štváčov a šíriteľov ľudských nepokojov aj v tejto chvíli. Profesionalita, odbornosť, citlivosť, statočnosť a ďalšie známe dcéry bezbrehého pokroku sa nenarodia nikdy v rozbíjaní ľudského dobra.

Text k poslednej foto | Moderátor slávností, ktoré pripravili svojimi programami folklórne skupiny v pamätnom kultúrno – spoločenskom dome Jána Švermu na Jankovom Vŕšku počas vystúpenia folklórnej skupiny Komňackých mládencov, pozval k mikrofónu aj vzácneho hosťa zo Srbska, profesne skúseného sociálneho antropológa a archeológa Kristijána Obšusta slovami: „ Ak človek dokázal zvíťaziť nad svetom je vytrvalý. Ak nad smrťou je statočný. Ak nad svojimi sklamaniami, je hrdinom, ktorý dostáva na plecia skúsenosti. Aký to strašný veniec?..- povedal Jozef Mazár (na snímke uprostred) do mikrofónu. „Vy ste tiež položili veniec k Pamätníku SNP na Jankovom Vŕšku. Aké boli vaše myšlienky tam a čo vás zaujalo teraz, keď ste prekročili prah tejto zaplnenej miestnosti“ znela otázka pre vzácneho hosťa, ktorý odpovedal rýchlo, ale zaujímavo: „ Mnohí statoční, odvážni hrdinsky padli v boji za našu slobodu. Väčšina z vás tu, možno všetci, dokumentujete statočnosť kvalitným programom, folklórom, či vlastnou účasťou na oslavách, ktorý nehodno z úcty k dedovizni i skúsenostiam prežívaným našimi starými otcami či otcami zahadzovať. Ďakujem vám za skvelý kultúrno – spoločenský program“.