O inšpiráciách z Elby, školy rodinného typu, pre celé Slovensko

Foto: Simona Poníková | Takto sa dali zvečniť po slávnostnej časti tohtoročných osláv Dňa učiteľov v prešovskej  Súkromnej strednej škole rodinného typu učitelia i iní zamestnanci školy so zriaďovateľom školy ELBA Ing. Emilom Blichom. Na snímke uprostred.

Ak ide o Deň učiteľov World Teachers´ Day, teda sviatok, ktorý bol vyhlásený organizáciou UNESCO 5. októbra v roku 1994 ako pripomienka Charty učiteľov, odporúčania o postavení učiteľov ( tá bola podpísaná v ten istý deň v roku 1966), v oblasti slovenského školstva niet azda slávnostnejších osláv Dňa učiteľov, než je ten, ktorý každoročne oslavuje Súkromná stredná škola rodinného typu v Prešove s názvom ELBA. Potvrdil to i tento rok.

Celkom na oslavách v priestranstvách veľmi vkusne vyzdobenej spoločenskej sály, ktorá patrí na Sekčove spomínanej škole, sa dobrovoľne zišlo v podvečer 6. októbra bezmála 200 učiteľov a školských zamestnancov, ktorí už 25 rokov zabezpečujú z roka na rok kvalitnejší a širokospektrálnejší chod tohto súkromného školského zariadenia rodinného typu.

„Elba je založená na princípoch rodinnej výchovy. Snažíme sa, aby to bolo na princípoch dobrej, dôslednej výchovy, ktorá vyžaduje v práci so žiakmi osobný príklad od učiteľov, od všetkých do výchovno – vzdelávacieho procesu zapojených, prezentáciu vzájomnej úcty, ale i tvorivý nepokoj a profesionálny príklad zareaguje iste aj na váš dotaz zriaďovateľ tejto školy, Ing. Emil Blicha, ak sa ho na princípy školského systému výučby opýtate.

Tohto roku navštevuje toto súkromné školské zariadenie vyše 2 450 detí, žiakov a študentov. Školský systém a vyučovanie tu realizujú v 3 súkromných materských školách. Konkrétne v Prešove , Sobranciach a Košiciach, pre deti zahraničných pracovníkov. Škola má aj Súkromné bilingválne gymnázium v Prešove, Súkromnú jazykovú školu pre deti zahraničných pracovníkov v Košiciach, ale rovnako aj Súkromnú strednú športovú školu v Prešove, potom je to Súkromná európska vzdelávacia škola, ktorú je potrebné rozdeliť na základnú a strednú, Súkromná stredná umelecká škola, Súkromné centrum voľného času a Stredná odborná škola .

Ten, kto dlhodobejšie pozná či spoznáva systém výchovy a vzdelávania v tejto súkromnej škole pochopí, prečo hodno – zriaďovateľa a riaditeľa Súkromnej školy rodinného typu Ing. Emila Blichu zaradiť nie len v Slovenskej republike medzi pedagogicko – manažérskych velikánov.

„Je známe, pre naše životy užitočné, že si často dokážeme vážiť odkazy dnes už nežijúcich známych slovenských velikánov Ľudovíta Štúra, Milana Rastislava Štefánika či Alexandra Dubčeka, ktorých odkazy by pre nás mali byť motivačné v súvislosti so šírením ľudského dobra. To Dubčekovo známe „ Verím v dobro človeka“ odznieva dnes z úst Ing. Emila Blichu vo verejne prezentácii jeho názoru i takto:

„Nehazardujme a nedegradujme poslanie a hlavne postavenie kvalitného učiteľa v našej súčasnej spoločnosti. Hlavne tých, ktorí idú v práci a čase trávenom so žiakmi či študentmi na maximum svojich síl a možností, ktoré im dovoľuje táto doba. My v našej súkromnej škole každý rok odmeňujeme najkvalitnejšie pracujúceho učiteľa soškou Emanuel. Učiteľskej kvalite a odbornosti sa patrí dôverovať. Ak je tomu zo strany podaktorých rodičov či určitých ľudských zoskupení inak, takí sú pre svoj strach a svojej nevedomosti na strane urážok i nedôvery v ľudské dobro“  

Ing. Emil Blicha tiež vášnivo miluje ruch každodenných činností, ruch práce, pohyb ich  pestrosť. Preto mu dávame priestor aj na stránkach písaného štvrťročníka Slovenskí velikáni či na tejto webovej stránke Spoločnosti slovenských velikánov. Užitočné diela aj v práci s našimi ratolesťami, detičkami, deťmi, študentami a potom aj v kruhu dospelých rastú z dôvery. Dôverujme preto odkazom našich velikánov.