Každý je sám sebe najbližší!

Foto: Mário Zachar | Žiadne tajomstvo. Pravda. Folklórna skupina Komňackí mládenci (na snímke) patrí medzi tie folklórne telesá, ktoré sa pravidelne svojou profesionalitou podieľajú na zvyšovaní kvality osláv SNP a Dňa slovenských velikánov a Slovanov na Jankovom Vŕšku. Na snímke tretí zľava (za bicími nástrojmi), vedúci skupiny Ľudovít Galbavý.

Ešte 29. augusta toho roku, teda v deň osláv 79. výročia SNP, ale rovnako aj v Deň slovenských velikánov a Slovanov sme na Jankovom Vŕšku, neďaleko Bánoviec nad Bebravou boli hneď za rána s redakčným zápisníkom Spoločnosti slovenských velikánov medzi mnohými na prvý pohľad jednoduchými, ale zaujímavými ľuďmi.

Pristavili sme sa okrem iných napríklad  pri dvojici kuchárov z Nitry, konkrétnejšie pri Vladovi Fialovi a Igorovi Bezákovi, spoločensky ľudí vzácnych a zdatných, dozvedeli sme sa o nich, že sú vášniví poľovníci i sokoliari, ale aj kvalitní kuchári. Dokázali sa, veru, šikovne zvŕtať pri kotle nad divinou počas prípravy guľášu pre návštevníkov tejto milej a nevšednej udalosti.

Takto stihol zvečniť trojicu (zľava do prava) Igor Bezák, Vlado Fiala a Pavol Mada dňa 29. augusta 2023 pri varení guľášu na Jankovom Vŕšku ďalší dobrovoľný funkcionár Spoločnosti slovenských velikánov Pavol Škultéty.

V prítomnosti člena vedenia Spoločnosti slovenských velikánov ( SSV), hlavného organizátora celého podujatia, o ktorom sme už na stránkach printového média Slovenskí velikáni, či webovej stránky  SSV nie raz písali, vďaka symbolu spojenia nášho slovenského, teda zrozumiteľnou rečou slovenskou sme aj tento raz skloňovali s ich priateľom Ing. Pavlom Madom, ľudské dobro!

Práve Ing. Pavol Mada na úvod nášho stretnutia len zopakoval svojsky už Štúrom dávno vyslovené, že mať prístup k hlbinám srdca, citov a myslenia svojho je uvedomenie si svojho stavu v dôveru seba samého. Tam nachádzame sami pre seba odpovede na vlastnú odbornosť, lásku a vytrvalosť, na vlastnú pripravenosť znášať či neznášať napríklad aj nepriaznivosti, ktoré by sa v premene tvojho stavu na odpor položili.

Tak nejak skúsený inžinier parafrázoval Štúra, keď tí dvaja spomenutí v tej vrave a svojom pohybe vôkol kotla občas podčiarkli aj význam slova sloboda.

Vnímali sme to ako výzvu pre všetkých, že práve sloboda je cieľom nás všetkých, rodu verných Slovákov a Slovanov, v mierovom spolunažívaní. Stáročia to bola a zostať by mala ako reálna túžba svätá!

Keď sme sa preniesli neskôr k folklórnym skupinám, ktoré bavili prítomných celé odpoludnie až do večerných hodín svojimi kvalitnými vystúpeniami, napríklad Ľudovít Galbavý, vedúci folklórnej skupiny Komňackí mládenci, v prítomnosti moderátora podujatia, ktorý  dával svojimi moderátorskými vstupmi počas vystúpení jednotlivých folklórnych skupín priestor aj ďalším vzácnym hosťom, okrem iného povedal:

„Napomáhať celku dobrom, kultúrou je dnes pre nás, ktorí sme tu so svojimi kultúrnymi telesami prišli, vecou obecnej, ale naliehavo žiadúcej povahy. Je to spojené s osobou pre každého, kto prejavuje, že mu za slobodu, mier na tejto zemi, za spoločenské dobro – duša horí. Taká duša je vznešená, šťastná, pracovitá, morálna, nepodpaľačská a nešíriaca svetom vojny. Dobre povedal jeden z troch našich známych slovenských velikánov Ľudovít Velislav Štúr, že každý je sám sebe najbližší a aj ďalší zo slovenských velikánov, Alexander Dubček šíril svetom: Verím v dobro človeka. Vlastne, aj preto sme sa tu dnes v tak hojnom počte zišli.“