Skloňujme každý deň postojmi a prácou pokoj v srdci a mier na planéte Zem!

Foto: Marek Čecho | Ťažko sa dnes v období vysokoškolského plagiátorstva a vied nemravných, ktoré prekvitajú takmer celým šírim svetom, lebo je to podľa slov podaktorých, vraj, naliehavo potrebné a spoločensky populárne, zaujímavé – vysvetľuje,  že v minulosti si v Československej republike  titul „Zaslúžilý majster športu“ musel jeho držiteľ zaslúžiť. Statočnou kvalitnou prácou. Akou, o tom by mohol v prípade Mgr. Juraja Benčíka (na snímke počas priebehu Žiackej chodeckej ligy v úlohe hlavného rozhodcu) hovoriť aj prvý olympijský víťaz v atletike zo  Slovenska, síce vtedy v reprezentačnom drese Československa – Jozef Pribilinec, olympijský víťaz v atletickej chôdzi na 20 km,  držiteľ vyše desiatich svetových rekordov, ale aj ďalší. Samotný Juraj Benčík bol počas svojej aktívnej pretekárskej kariéry v atletickej chôdzi 6-násobým majstrom Československej republiky a zahraniční odborníci ho radia do trojice najkvalitnejších trénerov sveta v tejto atletickej disciplíne do dnešných dní. Aj také osobnosti živo reagujú na vznik a aktivity Spoločnosti slovenských velikánov. Ako? O tom je samotný príspevok práve od Juraja Benčíka, ktorý adresoval Spoločnosti slovenských velikánov v týchto dňoch.

Prostredníctvom webovej stránky, ale i zo stretnutí s niektorými členmi Spoločnosti slovenských velikánov sa stále viac dozvedám, zoznamujem o aktivitách tejto, podľa mojej mienky potrebnej organizácie, o jej činnosti, obsahu a cieľoch. Som inšpiratívne naklonený a pozitívne orientovaný takou žiadúcou aktivitou.  Moje presvedčenie o potrebe zvlášť osvetovo-vzdelávacieho významu je práca ľudí v Spoločnosti slovenských velikánov výrazom úprimného vlastenectva v dobe, kedy sme svedkami mnohokrát aj nehorázneho falšovania dejín nielen vo viacerých slovenských zapredaných médiách, ale aj u viacerých parlamentných politikov, či podaktorých pseudohistorikov.

Domnievam sa, že v činnosti už meno a priezvisko ambasádora tohto zoskupenia, olympijského víťaza Janka Zacharu a jeho celý život sa stanú veľkou motiváciou pre mnohých pozitívne zmýšľajúcich ľudí, aby zapáli aj ďalších nielen  z oblasti tak profesionálneho, ako aj amatérskeho športu, ale aj iných, mám na mysli oblasť kultúry, školstva, vedy, ale i ďalších nespomenutých, aby svojimi skúsenosťami obohatili doteraz približovaný obsah konkrétnych činov v tejto organizácii.

Zaujímavé budú postoje a konkrétne skutky mládeže, ale aj celej verejnosti na život, dielo, odkazy, význam cieľov našich aj históriou preverených skutočných národných slovenských velikánov. Je to zaujímavý , určite dobrý spôsob ako sa hlavne mladým ľuďom nefalšovane, pravdivo, zmysluplne ,výchovne prihovoriť. Je to spôsob ako konfrontovať, redukovať, eliminovať ponuku viacerých trhových slovenských spoločností aj v oblastí  lacného súčasného výberu takzvaných celebrít, ale najmä rôznych historických aj súčasných dezinformácii o vývoji  národa a našich úprimných vlasteneckých záujmov.

V súčasnej zmätočnej  celospoločenskej  polarizácii, kde sa, žiaľ,  často objavujú lži, nepravdy, manipulácie, umelo vytvárané nepriateľstvo dokonca i k  našim historicky blízkym národom je vznik a činnosť takej organizácie akou Spoločnosť slovenských velikánov zároveň praktickou úvahou, či  by nemala byť táto organizácia výberovou aktivitou v prospech pravdy a národa.

Prečo? Nepripisujme hrdé meno napríklad územiu, piadi zeme, na ktorej žijeme a bývame. Veď tí, ktorých väčšina z nás ctí ako vlastencov, nosili svoju vlasť v srdci. A znova: Prečo to múdre, ktorí už dávno na verejnosti povedali iné zdôrazňujem? Najkrajšie, najpotrebnejšie, najväčšie činy nepochádzajú iba z bystrosti umu, ale prevažne zo šľachetnosti srdca.

Tieto riadky píšem a adresujem všetkým, ktorí sa budú zoznamovať  postupne s aktivitami Spoločnosti slovenských velikánov aj preto, lebo predpokladám práve mnohí z takých ich obohatia o vlastné konkrétne činy, aby doterajšie pozitívne výstupy, ktoré táto Spoločnosť slovenských velikánov rozbehla, košateli a rozširovali sa nielen v slovenskom národe, ale naprieč krajom nás, Slovanov!

A na záver môjho postoja, vnímania, uvažovania? Skúsme v praxi konkretizovať výzvu po sile spájania sa všetkých za ľudské dobro a mier, pokoj na celej našej planéte Zem. Čo vy na to?