Novoročný vinš

Veľmi pekne ďakujeme našim čitateľom, partnerom a spolupracovníkom na rozhraní rokov za ich pozitívne postoje k aktivitám a odkazom slovenských velikánov! 

Prajeme všetkým do nastávajúceho roku 2023 hlavne veľa zdravia, pokoja na duši a dostatok správnych rozhodnutí pre Vaše aktivity v celom roku 2023!

Spoločnosť slovenských velikánov