Dni slovenských velikánov 2020

Foto: Samo Sabo | Prezident Spoločnosti Jozef Škultéty a podpredseda z oblasti odvíjajúcej sa od prínosov, postojov a odkazov Ľudovíta Štúra, koordinátor práce s odkazmi a prístupmi, narábania s nimi v súčasnosti i minulosti – Jozef Mazár počas položenia venca k mohyle na Jankovom Vŕšku – k Pamätníku SNP.

Spoločnosť slovenských velikánov usporiadala v sobotu 29.augusta toho roku už štvrtý ročník podujatia s názvom Dni slovenských velikánov. Uskutočnilo sa už tradične, v areáli hotela Partizán, na Jankovom vŕšku pri obci Uhrovec. Keďže táto akcia pripadá na deň, kedy si pripomíname výročie Slovenského národného povstania, členovia a sympatizanti spoločnosti na začiatok prejavili úctu padlým bojovníkom, všetkým hrdinom SNP a protifašistického odboja pri neďalekom pamätníku. Priamo pred Pamätníkom SNP na Jankovom Vŕšku so svojím príhovorom vystúpil prezident spoločnosti JUDr. Jozef Škultéty.

Nasledoval pietny akt kladenia vencov a  známa pieseň „Na tom vŕšku Javoriny“ v podaní členov folklórnej speváckej skupiny Komňackí mládenci. No a potom sa už rozbehol maratón vystúpení na pódiu pred hotelom. Ako prvé sa predstavilo Veselé trio Majky Šamajovej. Hoc táto skupina existuje nie príliš dlho, ide im to naozaj výborne. Majka Šamajová už stihla vydať aj svoje vlastné CD a niekoľko piesní z neho zaznelo aj počas tohto vystúpenia. Na tejto akcii však majú možnosť prezentovať sa aj úplne začínajúce talenty. Celkom iste medzi ne patria aj mladé heligonkárky Saška Trnková z Uhrovca a Sofia Grigová zo Solčian. Sašku sme už na tomto podujatí mohli počuť už pred rokom, medzitým absolvovala niekoľko vystúpení na rôznych posedeniach a výročných schôdzach. Možno badať, že naozaj kvalitatívne dozrela. No a samozrejme, nesmeli chýbať ani už spomínaní Komňackí mládenci, ktorí zahrali do spevu i tanca známe ľudové piesne z ich dvoch vydaných CD. Z obce Rastislavice prišla všetkých pozdraviť spevácka skupina Rastislavická konopa. Aj v ich podaní pokračoval pomyselný maratón obľúbených ľudových piesní. Počas Dňa ľudského dobra a výbornej, úprimnej zábavy sa o jej gradáciu výrazne zaslúžil aj zabávač, spevák Franta Uher z Lanžota, ktorý svojimi vtipmi pobavil snáď každého. No a v jeho podaní nesmeli chýbať ani známe piesne spoza rieky Moravy. V programe sa na pódiu objavili tiež dlho očakávaní Hergottovci. Hoci spolu účinkujú len viac ako dva roky, vďaka programu v TV Senzi si získali veľmi veľkú popularitu. Stihli vydať už dve CD a piesne z týchto albumov zazneli aj na Jankovom vŕšku.

Folklórna skupina Komňackí mládenci počas spevu obsahom i podaním nádhernej piesne „Na tom vŕšku Javoriny“.

Zo Stropkova zavítala na Jankov Vŕšok znova po roku spevácka skupina Kalina, ktorá sa prezentovala lyrickými, ale aj rezkejšími piesňami v rusínskom, ukrajinskom, ruskom a slovenskom jazyku. Ich vystúpenie vzbudilo veľkú pozornosť prítomného publika štýlom podania i hlasovou pestrosťou v réžii ich vedúceho, pravoslávneho kňaza Miroslava Humeníka.  Dlho očakávané bolo aj vystúpenie v Slovenskej republike azda najznámejšej heligonkárskej sesterskej dvojice Evky a Lenky Bacmaňákových z Oščadnice, ktoré v dvoch vstupoch zabávali divákov piesňami z celého Slovenska. Prestávku vyplnili prítomní talentovaní heligonkári, ktorí sa spontánne dali dokopy, aby zahrali a zaspievali niekoľko krásnych piesní.

Záver programu patril vystúpeniu hudobnej skupiny Progres. Spestrením bol aj večerný príchod motorkárov z Ruska. Celým programom divákov sprevádzali Janko a Miška Hergottovci, pričom im pomáhal aj zabávač Marek.

Každý z účinkujúcich, buď ako sólo zabávač, alebo spevák, speváčka v prípade jednotlivcov,  alebo vedúci súborov, obdržali z rúk  prezidenta Spoločnosti slovenských velikánov Jozefa Škultétyho so slovami vďaky a ocenenia ich postojov a úcty k účastníkom SNP aj Pamätnú plaketu od spomínanej spoločnosti.

A v čom bola najväčšia hodnota podujatia? V programe, ale i medzi divákmi bolo cítiť reč ich srdiečok šíriacich atmosféru ľudského dobra, pokoja a nefalšovanej zábavy a vzťahu a postojov k tým druhým.