Zo zasadnutia Spoločnosti slovenských velikánov

Foto: archív SV | Text pod toto úvodné foto je z dôvodu dôležitosti obsahu článku uvedený obšírne v tejto písomnej informácii.

V sobotu 1. júla toho roku bolo na Jankovom Vŕšku, nad Uhrovcom, riadne zasadnutie Spoločnosti slovenských velikánov. Prítomní na ňom analyzovali ostatnú činnosť tak na úseku zahraničnej ako i domácej spolupráce tohto občianskeho združenia, ktoré sa zaoberá a propaguje hlavne ľudské dobro v oblasti šírenia stálych odkazov, ľudského dobra a pozitívnych postojov k životom druhých. Používa pri tom šírenie odkazov známych slovenských velikánov Ľudovíta Štúra, Milana Rastislava Štefánika a Alexandra Dubčeka tak na území Slovenskej republiky ako aj v zahraničí.

Aj ostatné činnosti sveta ukazujú, prečo je potrebné ľudské dobro šíriť svetom. Na rokovaní odznelo, že tak v oblasti školskej politiky ako i bežného života nie len slovenskej pospolitosti je dnes viac ako naliehavé a potrebné šíriť svetom záujem spomenutých odkazov. Preto Spoločnosť slovenských velikánov venovala na rokovaní podstatnú časť analýzy a diskusie otázkam prípravy v poradí už VII. ročníka Dňa slovenských velikánov a Slovanov  na Jankovom Vŕšku, ktorý sa bude konať už tradične 29. augusta toho roku so začiatkom o 13.00 hodine a začne kladením vencov v Deň tohoročných osláv Slovenského národného povstania. Kladením vencov k Pamätníku SNP, k tamojšej Mohyle.

Hlavne v poradí 9. číslo štvrťročníka písaných novín Slovenskí velikáni prinesie obsiahlejšie informácie o celkovom programe spomenutých osláv, počas, ktorých vystúpia viaceré slovenské folklórne súbory. Nevynímajúc napríklad ani známu Uľančanku ( na ilustračnej fotografii k tomuto príspevku), folklórny súbor vedený mladým folklórnym zanietencom Antonom Zrebným. Tento súbor založili v roku 2019 a dnes v ňom zvyšuje svoju majstrovskú kvalitu v oblasti folklórnych odkazov pravidelne 17 stálych členov.

Toho roku sa im okrem hrdosti na šírení prostredníctvom odkazov národnej slovenskej kultúry a otcovských  obyčajov podarilo nahrať ich prvý album vrátane videoklipu. Ich repertoár je dosť pestrý (cca 80 piesní). Ako sme sa od vedúceho súboru Antona Zrebného dozvedeli, v najbližšom čase by  chceli nahrať aj ďalšie CD. Na ilustračnej fotografii uverejnenej k tomuto informatívnemu článku sú v hornom rade zľava do prava členky súboru: Jarka Raslavská, Alenka Červenková, Veronika Fialová, Jarka Grúberová, Monika Csicsmanová, Katka Chovancová, Helenka Hlasicová, Mária Šranková, Jarka Pekarovičová, Helenka Laurová, Elenka Kosibová. V dolnom rade pred fotoobjektív zapózovali takto: Marek Vacho, Mirko Tercha, Ľubomír Németh, Anton Zrebný, Stanko Kosiba a Jožko Pekarovič.

Táto fotografia vrátane CD je dnes súčasťou rozrastajúceho sa bohatého archívu folklórnych súborov, ktoré v rámci programu na Dňoch slovenských velikánov na Jankovom vŕšku vystúpili. Pestrý repertoár chce rozšíriť nielen Uľančanka, ale napríklad aj Ondrochovská partička, o ktorej širšie píše v súvislosti s  jej vznikom a aktivitami 9. číslo štvrťročníka Slovenskí velikáni. Súbor vedie Alena Banášová, ktorá sa podelila o vzniku spomínanej folklórnej skupiny a činnosti tiež nedávno v rozhovore pre tvoriacu sa históriu folklórnych súborov, ale i šírenie ľudského dobra prostredníctvom aj aktívít Spoločnosti slovenských velikánov. Okrem iného zopakovala  to, čo pred stáročiami povedal už Ľudovít Štúr:  „ale človek nevychováva len preto, aby len žil, ale hlavne preto, aby niečo pre svojich, pre obec svoju, pre svoj národ dobré vykonal, aby sa im stal užitočným. On sám si je len druhým, lebo to prvé je vyššie a vznešenejšie nad jednotlivca.“

Krásne, vznešene, úprimne to vyriekla už do telefónu autorovi príspevku, ktorý prinesie spomenuté 9. číslo štvrťročníka Slovenských velikánov v čase veľmi potrebnom.

V historických análoch Spoločnosti slovenských velikánov, má dominantné miesto kronika živých odoziev bohatých medzinárodných výstav dlhoročne organizovaná výstava Alexander Dubček – národovec, humanista, Európan!

Rovnako viac prinesie zo svojho 1. zasadnutia v júli toho roku 9. číslo štvrťročníka Slovenskí velikáni, ktorí píšu šírením ľudského dobra svetom ľudia žijúci na tejto planéte Zem aj dnes. Existuje ich mnoho, len si ich je potrebné všímať a propagovať ich  viac ako napríklad vojny šírené svetom už po tej II. svetovej. Vyváženosť zdravého života každého človeka v dnešnej prírode si to aj na pokyn volajúcej prírody, ktorá nerozpráva ľudskou rečou v žiadnom jazyku, ale po zdraví volá naliehavo – vyžaduje!

Rozmýšľame aj nad takým volaním v súčasnosti? Alebo sa chceme klamať či len klamať druhých neplnenými sľubmi? Budeme aj nad takými skutočnosťami k sebe úprimní?… Uvážlivo rozmýšľame o skutočnej potrebe šírenia ľudského dobra v širokom merítku tohto sveta?… Alebo o všetkom rozhoduje iba mamona výšky peňazí šírená dnešným svetom?