Vydarený 26. ročník Štúrovho a Dubčekovho rétorického Uhrovca

Foto: archív Spoločnosti slovenských velikánov | Takto sa postavila pred fotoobjektív nášho spolupracovníka po získaní 3. miesta na okresnom kole Štúrovho a Dubčekovho rétorického Uhrovca v článku spomínaná Tamarka Môciková, podaktoré ďalšie pekné fotografie sme objavovali po okresných kolách na viacerých webových portáloch len z priestorových dôvodov nespomenutých základných či stredných škôl Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Keď sme dňa 10. mája toho roku prechádzali rodiskom Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka, aby sme sa osobne dotkli a zacítili ako vonia a rozvíja sa, skvalitňuje či znova v praxi formuje zvyšovanie svojej kvality ďalší, v poradí už 26. ročník Štúrovho a Dubčekovho rétorického Uhrovca v tamojšom Dome kultúry, v mysli sa nám odvíjal film živých odkazov tak kodifikátora spisovnej slovenčiny Ľudovíta Štúra ako i citátov a myšlienok Alexandra Dubčeka z jeho plodného života pre svoj národ, dobro človeka vôbec.

Nenásilne nám rezonovali rozhovory na podobné témy z viacerých škôl, ktoré neformálne navštevujeme počas roka či už na východnom, strednom, alebo západnom Slovensku, ba príležitostne občas i v zahraničí. Bližšom i vzdialenejšom zahraničí.

Pred očami a nám objavoval napríklad citát Alexandra Dubčeka: “Myslieť na vzdelanie znamená myslieť na budúcnosť“, alebo Štúrom v jeho rodnej reči vyslovené jeho rétorikou: „Osveta a vzdelanosť by len mŕtva bola, keby sa len v knihách držala a tam ako poklady, ktoré nikto neužíva a ktorých blesku sa len jedni tešia, sa skrývala. Jej povolanie je nielen hlavy napínať, ale aj umy osvecovať.“

A do toho nám prebleskne okrem iných napríklad aj fotografia žiačky 4. ročníka Základnej školy v Bánovciach nad Bebravou Tamarky Môcikovej ako sa vie tešiť z diplomu za 3. miesto na okresnom kole Štúrovho a Dubčekovho rétorického Uhrovca (viď úvodné foto), lebo zistila, že myslieť a víťaziť nad sebou je krásne.

Nuž a práve takých krásnych, cenných  a múdrych víťazstiev zažili stovky detí, ktoré sa doteraz zúčastnili spomínanej súťaže. Či už na okresných, alebo doterajších krajských kolách.

„Táto súťaž, z ktorej víťazi postupujú na celoštátne podujatie: Štúrov Zvolen, existuje na krajskej úrovni aj s tou dnešnou  26 rokov. Len v rokoch 2020 a 2021 jej dal chorobný COVID pauzu.  S myšlienkou usporadúvať toto podujatie prišli bývalý starosta obce Uhrovec Tibor Ševčík a vtedajší riaditeľ Gymnázia Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou Mgr. Vladimír Hudák.

Pohľad na časť poroty, časť organizátorov i časť víťazov 26. ročníka Štúrovho a Dubčekovho rétorického Uhrovca tesne po tohtoročnom krajskom kole.

Dnes sú tu znova deti, znova pedagógovia i obdivovatelia, či spoluorganizátori, ktorí pokračujú v tejto krásnej tradícii. Čo môže tešiť zvlášť, nechýbajú medzi nimi ani podaktorí rodičia. Z organizátorov mám na mysli Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne, Strednú odbornú školu strojnícku v Bánovciach nad Bebravou, ktorá sa tejto úlohy zhosťuje po prvý raz, teda premiérovo, mesto Bánovce nad Bebravou v spolupráci s obcou Uhrovec, ale aj Trenčianskym osvetovým strediskom, Spoločnosťou slovenských velikánov so sídlom na Jankovom vŕšku  nad obcou Uhrovec a Mestským kultúrnym strediskom s. r. o,  v Bánovciach nad Bebravou“ povedala pre internetový magazín Spoločnosti slovenských velikánov a štvrťročník novín Slovenskí velikáni PhDr., PaedDr. Rudolfa Novotná, ktorá bola pri kormidle organizačného výboru tejto súťaže plných 16 rokov.

Od starostky obce Ing. Zuzany Mačekovej sme sa dávnejšie a pri inej príležitosti dozvedeli, že čestnými členmi poroty na tejto súťaži boli aj prof. PhDr. Ivan Laluha, doc. Mgr. art. Juraj Sarvaš, sochár doc. Teodor Baník, doc. RNDr. Viera Uherčíková, ale napríklad aj známy spisovateľ Ladislav Ťažký a ďalší.

S pani riaditeľkou Strednej odbornej školy strojníckej v Bánovciach nad Bebravou, Ing. Zuzanou Janíkovou prinesieme osobitný rozhovor na stránkach médií Spoločnosti slovenských velikánov najbližšie. Rozhovor sa bude dotýkať nie len mien a priezvisk víťazov 26. ročníka Štúrovho a Dubčekovho rétorického Uhrovca, ale i samotnej kvality súťaže, jej poslania a ďalšieho smerovania. Priestor dostanú, samozrejme aj podaktoré členky poroty.

Isto sa na kvalite 26. ročníka tejto súťaže okrem pedagógov a súťažiacich samotných podieľali mierou vrchovatou hlavne víťazi vo všetkých 3 súťažných kategórií. V I. kategórii bolo poradie: 1. Nina Pazniková 2. Viktória Danišová 3. Lujza Abolfyová II. kategória: 1. Marek Patinka 2. Alexandra Reháková 3. Tamara Volárová. III. kategória: 1. Izabela Mičáková 2. Veronika Kopčanová 3. Lucia Štiaková.