Ďakovné slová od Dubčeka z obce Kysač v Srbsku

Foto: archív magazínu Športlandia.sk | Takto približuje ďakovné slová poľnohospodára, dnes vyše 80 ročného Jána Ďurovku, po prevzatí zlatej medaily Alexandra Dubčeka dňa 12. mája toho roku v Novom Sade v priestranstvách výstavnej siene tamojšieho Archívu Vojvodiny, náš spolupracovník Juraj Trstenský.

Dnes 31. mája 2021 oficiálne ukončili výstavu Alexander Dubček – humanista, demokrat, Európan v druhom najväčšom meste Srbska – Novom Sade. Pri jej otvorení, ako sme už na stránkach nášho internetového portálu Slovenskí velikáni, ale i v  niektorých ďalších našich slovenských či zahraničných médiách informovali, prevzali vysoké vyznamenania za dlhoročnú propagáciu odkazu Alexandra Dubčeka celkom piati spolupracovníci Spoločnosti slovenských velikánov zo Srbska. To najvyššie, zlatú medailu Alexandra Dubčeka, ktorú napríklad 26. mája 2005 prevzala pri prezentácii tej istej výstavy aj vtedajšia prezidenta Írska Mary Therese Winifred Robinson udelila Spoločnosť slovenských velikánov vrátane Pamätného diplomu Jánovi Ďurovkovi z obce Kysač.

Z tej istej obce ocenili zo Spoločnosti slovenských velikánov aj aktivistu slovenského folklóru vo svete, propagátora myšlienok humanizmu a celosvetovej spolupráce z oblasti šírenia myšlienok sociálnej rovnováhy vo svete aj slovenským folklórom, Jána Slávika.

Práve zásluhou neho môžeme našim čitateľom priblížiť autorizovaný text ďakovných slov na otvorení výstavy v Novom Sade, ktoré tam predniesol už spomenutý poľnohospodár, veľký milovník a propagátor Alexandra Dubčeka v Srbsku, Ján Ďurovka, ktorého tam inak nikto neosloví ako „ Náš Dubček.“

Ten na otvorení výstavy 12. mája toho roku potom, čo spomínaní prevzali vyznamenania povedal:

„ Je pre mňa veľkou cťou byť tu dnes v spoločnosti s vami a prevziať si ocenenie, pri ktorom cítim veľký rešpekt, tak ku samému oceneniu, ako i k osobnostiam, ktoré sú ocenené spolu so mnou.

Sme si iste všetci vedomí skutočnosti, že toto vysoké ocenenie patrí predovšetkým tím, ktorí sa snažia zachovať pamiatku na slovenských velikánov, akým bol aj Alexander Dubček- Práve také uvedomenie mi poriadne stíska reč v hrdle práve teraz, keď chcem vysloviť za ocenených svojou rečou toto úprimné poďakovanie.

Túto zlatú medailu prijímam s veľkou úctou, pokorou a vďakou…

S úctou voči konkrétnej práci vo svojom živote,  ktorú nám slovenský velikán, Alexander Dubček za sebou formou nevšedného odkazu ceneného celou Európou zanechal.

S pokorou voči hodnotám porozumenia, lásky, odpúšťania, slušnosti a spravodlivosti, ktoré sa zdajú v týchto časoch nemoderné, ale sú práve teraz určite dôležitejšie, ako sa javili v minulosti.

Celkom na záver, úprimná vďaka všetkým a najmä navrhovateľom za toto vzácne ocenenie, ktoré som dnes prijal a ktoré si nesmierne vážim.“

Foto: archív magazínu Športlandia.sk | Aj takto vedia veľkí milovníci slovenského folklóru ponúkať odkazy našich otcov a mám, či dedov a pradedov s úprimným slovom vďaky a pod nebom mieru pre celý svet napríklad tentoraz v podaní ďalšieho veľkého milovníka humanizmu a propagátora ľudského dobra vlastnou osobou, Ferka Lukáča, ktorý sa dožil práve prednedávnom v plnom zdraví svojich 60. narodenín. Kde inde? V pestrej medzinárodnej mozaike medzi svojimi velikánmi odkazmi úprimnosti a vďaky v priblížení tradícií zo slovenského vidieka. Dodržiavaním nariadení súčasného COVIDu – tentoraz zatiaľ len virtuálnym spôsobom. Ferko, zo Spoločnosti slovenských velikánov vinšujeme hodne zdravia a veľa úprimného zdravého slovenského slova pravdy a humoru i ľudskej statočnosti najmenej do tej rovnej stovky.