Dni slovenských velikánov 2022 mojimi očami

Foto: Vladimír Mucibabic, Nový Sad | Aj takto zachytil jeden z pohotových fotoreportérov chvíľu, v ktorej pre Pamätníkom SNP sa prihováral prítomným účastníkom osláv 78. ročníka SNP na Jankovom vŕšku riaditeľ štátneho Archívu Vojvodina z Nového Sadu Nebojša Kuzmanovič (vpravo), zo Srbska. Málo kto z prítomných vedel, že plných 7 minút  šiel éterom jeho pohľad z Jankovho vŕška na živo v jednej zo štátnych srbských televízií.

Taký titulok dal svojmu príspevku Marek Kasala, za posledné roky stály účastník osláv SNP na Jankovom vŕšku. Tentoraz pre portál Slovenskí velikáni napísal toto:

Spoločnosť slovenských velikánov usporiadala v pondelok 29.augusta toho roku už šiesty ročník Dní slovenských velikánov na Jankovom vŕšku. Členovia tejto spoločnosti ako aj návštevníci tohto podujatia si už tradične zaspomínali na obete SNP a slovenských velikánov, konkrétne na Ľudovíta Štúra, Milana Rastislava Štefánika či Alexandra Dubčeka.

Foto: Vladimír Mucibabic | Tak to vyzeralo pred tribúnou na nádvorí hotela Partizán tesne pred začiatkom programu počas tohoročného Dňa Slovenských velikánov na Jankovom vŕšku.

Tentoraz to boli oslavy aj za účasti pracovných partnerov Spoločnosti slovenských velikánov na základe dohody, ktorú spoločne pred pár mesiacmi podpísali práve v Uhrovci, v rodnom dome Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka. Vzácnych hostí zo štátneho Archívu Vojvodiny Nový Sad zo Srbska pri kladení vencov  Pamätníku SNP zastupovali riaditeľ spomínaného Archívu Nebojša Kuzmanovič a jeho zástupca Kristián Obšust. Členmi delegácie boli i riaditeľka Galérie ´73 z Belehradu Mirela Pudar, ale i ďalší vzácni hostia.

Po prvý raz vysielal na živo pre divákov jeden zo štyroch kanálov srbskej štátnej televízie v priamom prenose práve to, čo hovoril pri Pamätníku SNP na Jakovom vŕšku riaditeľ Archívu, už spomínaný historik a autor mnohých kníh o bohatej histórii srbského národa v previazaní na aktivity Spoločnosti slovenských velikánov Dr. Nebojša Kuzmanovič.

Aj tento rok sa podujatie začalo sprievodom k Pamätníku padlých vojakov, kde sa neformálne počas pietnej spomienky prihovoril prítomným prezident Spoločnosti slovenských velikánov JUDr. Jozef Škultéty.

Mnohé pasáže jeho obsiahleho a hodnotovo z historického hľadiska funkčne zostavené, oceňovali prítomní potleskom. Okrem iného   vo svojom príhovore napríklad podčiarkol, že v súčasnosti sú na verejnosti spochybňované a prekrúcané fakty z II. svetovej vojny, mnohí chcú, aby mladá generácia zabudla na pravdivé  odkazy priamych účastníkov bojov na historickej Dukle i na dejinný význam SNP s účasťou našich a zahraničných partizánov.

Foto: Vladimír Mucibabic | Za Spoločnosť slovenských velikánov sa prišli pred Pamätník SNP na Jankovom vŕšku pokloniť a položiť veniec, ktorý práve upravuje Pavel Škultéty, ďalej zľava do prava Jozef Škultéty, Milan Ducho a Jozef Mazár.

Mnohé fakty o tejto pre nás veľmi významnej udalosti, ak chceme ako slovenský národ trvalo zachovať pre generácie, ktoré prídu po nás, musíme mladým ľuďom trpezlivo, ale nebojácne objasňovať nie len v deň osláv SNP, ale napríklad al ich obohacovať systematicky a pravdivo v školách prostredníctvom učebných osnov. K bohatým tradíciám sa viac ako inokedy vyžaduje  ponúkať životmi mnohých preverené fakty, nie skreslené, nepravdivé predstavy či želania podaktorých skupín. Pretože vďaka SNP a aj uvedenej trojici slovenských velikánov môže náš národ žiť tvorivo v pravde pod slnkom mieru, môže a má analyzovať ich odkazy pravdivo odovzdávané desaťročia z generácie na generáciu hlavne žijúcimi priamymi účastníkmi tej, ktorej doby.

Po spomínaných príhovoroch vence pri príležitosti osláv 78. výročia SNP  k Pamätníku SNP položili okrem Spoločnosti slovenských velikánov a štátneho Archívu Vojvodinazo srbského Nového Sadu aj prítomní členovia folklórnej skupiny Rastislavická konopa.

Práve prítomní členovia pozvaných speváckych skupín Bukovec a Rastislavická konopa zaspievali pred a po pietnom akte partizánske a národné piesne.

Potom sa už všetci pobrali na vyzdobené nádvorie hotela Partizán, kde bol pripravený bohatý kultúrny program, zostavený v prvej časti  s veľmi kvalitnými kultúrnymi telesami zo Srbska. Programom sprevádzal a kultúrnu časť otvoril krásnym, čistým, nevyumelkovaným a nenásilným slovenským slovom predseda Spolku Srbov na Slovensku Stane Ribič.

Svoj bohatý program otvorili naši vzácni priatelia zo Srbska spoločným spevom slovenskej a srbskej hymny. Po nej vystriedali mohutný potlesk divákov krásne piesne nielen v srbčine, ale aj v slovenčine. Postupne sa predstavili HOR ISON z Nového Sadu, KUD – Branislav NUŠIČ z Laliča, KAMERNI HOR ZVONY zo Selenče, MIODRAG MIŠA BILZANAČ a JURAJ SUDI, ŠTEFAN SUCH – inštrumentalista na fujare a ako vzácny hosť Srbov na Slovensku už známa z ruského Rostova na Done ALENA NIKULIČEVA. Tá keď zaspievala vo svojom repertoári napríklad v slovenskom jazyku známu hymnu zahraničných  Slovákov: Po nábreží koník beží koník vraný…potlesk divákov prepukol takmer v divácky ošiaľ.

Ešte citovejšie a dojemnejšie, ba podaktorí aj so slzami v očiach  prežívali nádherné umelecké vystúpenie spevom spomínanej umelkyne, keď sa započúvali do textu, počas II. svetovej vojny iba 12 ročného dievčatka, ktoré vážne zranené zachránili v bitke o Stalingrad v jednej z vojenských nemocníc priamo počas vyčíňania tohto vojnového šialenstva nacistov. Jej meno a priezvisko je Alexandra Pachmutinová. Za túto pieseň, ale i ďalšie zožala spomenutá speváčka s nádherným hlasom úžasné ovácie na otvorenej scéne po svojich vystúpeniach v mnohých končinách sveta.

Foto: autor článku | A tak vyzerá Pamätník SNP na Jankovom vŕšku počas ticha prírody a jej čara tesne po kladení vencov.

Po nádherných vystúpeniach vzácnych hostí prišli na rad slovenské súbory. Ako prvý sa prezentoval nádherným spevom, temperamentným prejavom a kreativitou Bukovec z Diviak nad Nitricou, členovia ktorého zahrali a zaspievali do nálady aj pred oficiálnym otvorením podujatia. Známe ľudové piesne si s nimi pospevoval nejeden diváci . Dobrú náladu u divákov dokázala vygradovať aj Rastislavická konopa, pretože počas jej programu začali podaktorí prítomní diváci aj tancovať. Už tradične vystúpili aj Komňackí mládenci.

Spevácke vystúpenia Eriky Šimanskej a Mirka Humeníka, ktorí ponúkli predovšetkým staršie slovenské a české hity  či šlágre vyvolali u mnohých hlavne pre ich kultivovaný prejav ďalšie ovácie na otvorenej scéne. Na záver zahrala a zaspievala aj hudobná skupina DIOS z Lužianok. V podaní jej členov zazneli predovšetkým ich autorské piesne, ktoré možno poznať aj z TV Senzi či rôznych rozhlasových relácií pre jubilantov.

A čo pripomenúť záverečnými riadkami môjho videnia a vnímania tejto utešenej a nezastupiteľnej akcie v rámci tradičných osláv SNP?

V prvom rade veľké ďakujem všetkým účastníkom tohto nádherného podujatia v krásnej prírode. Patrí sa aj takto oznámiť: Dni Slovenských velikánov nie sú dnes žiadnou politickou akciou žiadnej politickej strany. Sú však určené pre všetkých tých, ktorí sa srdcom cítia ako Slováci a Slovania, ako priatelia ľudského dobra a serióznych postojov k mierovému životu na planéte Zem.

Organizátori otvárajú dvere všetkým, ktorí prichádzajú úprimne uctiť si pamiatku, zaspomínať na skutočných hrdinov SNP a účastníkov protifašistického odboja. Radi sledujú aj takých, ktorí si dokážu na tomto podujatí zaspievať, zabaviť sa a stretnúť ako priatelia a nositelia zdravých myšlienok a odkazov pre zdravé životy pokolení, ktoré prídu po nás. Už teraz sa viacerí z nich dali počuť, že sa tešia na podobné stretnutie o rok. Nuž dovidenia a verím, tvorcovia internetovej stránky Slovenskí velikáni nám iste ešte ponúknu z osláv to, čo moje oko nestihlo postrehnúť  a hlava zaregistrovať tak, aby sa to objavilo v mojom komentári.

Netradične, ale o to úprimnejšie napísané.