Postrehy na odozvy všeľudových hodnôt

Foto: Ing. Milan  Ďuroch | Z bohatej ponuky zachytenej fotoreportérom Ing. Milanom Ďurochom na otvorení spomínanej medzinárodnej výstavy v Kúpeľoch Dudince a.s., sme vybrali  náhodným výberom ako dokumentačné svedectvo iba týchto 5 fotografií pre toto obsahové svedectvo. Ostatné si každý z prečítaných môže dotvoriť sám, pre potreby rozšírenej informácie existujú noviny, presnejšie ich číslo 4. z leta toho roku pod názvom: Slovenskí velikáni.

Existuje z minulosti mnoho hodnotných a zaujímavých spomienok na nezastupiteľné myšlienky slovenského politika, štátnika, humanistu a Európana Alexandra Dubčeka, ktorého názorový svet približuje Spoločnosť slovenských velikánov toho roku európskej verejnosti prostredníctvom putovnej medzinárodnej výstavy Alexander Dubček – humanista, demokrat, Európan pri príležitosti 100. výročia narodenia Alexandra Dubčeka.

Po prezentáciách na mnohých miestach Európy sa túto dlhoročnú výstavu názorov, postojov a stanovísk  za tentoraz pozoruhodnej partnerskej spolupráce rozhodli aktivisti života a diela spomínaného štátnika priblížiť v Kúpeľoch Dudince a.s., slávnostnou vernisážou dňa 7. júla toho roku v priestranstvách Kúpeľného domu Rubín.

Prečo práve tam a prečo za pozoruhodnej spolupráce aj významného európskeho stánku starostlivosti o zdravie národa v skutočnej oáze nášho zdravia azda najlepšie vystihol svojim otváracím príhovorom generálny riaditeľ Kúpeľov Dudince a.s., JUDR. Slavomír Brza, ktorý na otvorení okrem iného povedal:

„Veľmi ma zaujala myšlienka spolupráce s takouto organizáciou, o ktorej som predtým nič nepočul  ani nevedel. Keď prišli za mnou ľudia, ktorí prostredníctvom práce v Spoločnosti slovenských velikánov pomáhajú zviditeľňovať potreby odkazov slovenských velikánov a tým aj celej Slovenskej republiky, zamyslel som sa nad tým, ako môže  obchodná, alebo akciová spoločnosť byť nápomocná takým myšlienkam.

Dospel som k záveru, že celá naša spoločnosť v takom širšom, ale potrebnom, ba aj záslužnom ponímaní má veľmi bohatú štruktúru rôznych subjektov, mám na mysli nielen orgány výkonnej moci v našej vlasti, verejnú správu, ale i občianske združenia, spoločenské organizácie a jednotlivcov v nich, dokonca by som nevynechal ani samotnú rodinu. Ide o väčšinu z nás, ktorým by postoje k múdrosti iných a z nej prospešnosti všetkým resp. väčšine nemali byť ľahostajné.

 Isto, rešpektujme poslanie akciových spoločností, ale vzápätí majme na zreteli, že aj o ich úspešnosti rozhoduje človek. Jeho zdravie, múdre a angažované postoje k prosperite danej firmy či zdraviu jej ľudí. A tam chtiac – nechtiac v každom subjekte, aj v rodine samotnej, vždy ide aj o druh služby. Ľudia majú slúžiť ľuďom, človek človeku. Aj v propagácii myšlienok ľudského dobra, zdravia nás všetkých, teda aj relaxu a mnohých vecí s tým všetkým pospájaných. Ľudia sú hlavným nástrojom všetkých našich úspešných či neúspešných aktivít, ale ľudia sú znova tými, ktorým by sa mala dostávať v otázkach šírenia ľudského dobra, ich zdravia a prepájania na životy s prírodou a v prírode najväčšia pozornosť.

Ak nad tým budeme hlbšie a v širších súvislostiach uvažovať zistíme vlastne odpočet vlastných postojov k ľudskému dobru, jeho propagácii, k potrebe presadzovania ľudského dobra naprieč celým životným spektrom. Ak sa tak udeje vo výrobných podnikoch i tom spoločenskom spektre našich životov, ktoré som spomenul, narazíme na pojem podniková kultúra. Čo to je tá podniková kultúra? To je to orechové, ktoré ani nemusí byť zapísané v dokumentoch, ale skôr v mysliach ľudí, ako a prečo je potrebné obojstranne viacgeneračne spolupracovať v naznačených oblastiach.“

Na súčasné i predchádzajúce slovenské pomery postojov k múdrym a potrebným aktivitám sa veľmi fundovane vyjadril vo svojom pomerne krátkom otváracom vystúpení spomínaný generálny riaditeľ tak zaujímavo, že sa mu za jeho názory dostalo ocenenia živým potleskom na otvorenej scéne od vyše 150 účastníkov slávnostného otvorenia spomínanej výstavy.

Jej súčasťou bolo a zostalo aj v poradí 4. číslo písaného periodika Slovenskí velikáni, v ktorom sú myšlienky pána doktora Slavomíra Brzu zachytené v plnej šírke a ako na výstave odznelo, budú verejnosti naprieč Európou približované aj živým slovom generálneho riaditeľa i náhodne vybraných návštevníkov spomínanej medzinárodnej výstavy televíznymi kamerami prostredníctvom viacerých televíznych staníc.

„Vedecké štúdie, osobné  názory a hlavne živé, konkrétne postoje významných politikov sveta, ale i obyčajných ľudí sa nemôžu a nemajú zastierať prachom nepotrebnosti toho čo robilo a robí náš život na planéte Zem zdravším, šťastnejším, krajším. Tí skôr narodení a dnes žijúci môžu potvrdiť vlastnými skúsenosťami i poznaním, že vzťah k Európe bol v 20. storočí kľúčovou otázkou, ktorú musel v tom čase riešiť každý slovenský politik, ktorý chcel, bol rozhodnutý  zabezpečiť vhodné podmienky zaistiť bezpečnosť a život pod nebom mieru pre svoju krajinu a spolu rodákov v nej.  Myslím teraz práve pána Alexandra Dubčeka, ktorého som poznal osobne od detstva. Mám na mysli jeho neformálnu úprimnosť, odhodlanie a odvahu napomáhať ľuďom tam kde sa narodili k tomu, aby boli počas svojich životov, neskôr aj životov svojich detí, vnúčat a pravnúčat na existenciu a rozvoj našej krásnej rodnej vlasti hrdí, správali sa k nej úprimne, statočne, zodpovedne. Tak vnímam dnes ako prezident Spoločnosti slovenských velikánov vedenie Kúpeľov Dudince a.s., ktoré sa rozhodlo pre podporu jeho krásnych myšlienok a pospolitosti v Európe i vo svete, hrdých myšlienok na vlastnú národnú identitu každého z nás. Vnímame v našej spoločnosti aj túto chvíľu, podčiarknem toto prvé otvorenie medzinárodnej výstavy v Európe na pôde kúpeľov, teda v priestore, kde sa ľuďom dostáva vysokej odbornej starostlivosti o ich zdravie ako proces spájania sa pre skutočné ľudské dobro na našej planéte Zem. Vnímame to ako prejav snahy zo strany Kúpeľov Dudince a.s., ako podporu optimálnym snahám úsilia po hľadaní zdravých ciest zdravých národov za skutočným ľudským šťastím! Vnímame to ako pomoc pri budovaní pevných základov ľudského dobra všetkých ľudí našej tvorivej a pracovitej Európy o čom tu hovoril veľmi konkrétne aj pán generálny riaditeľ“, zvýraznil vo svojom vystúpení prezident Spoločnosti slovenských velikánov JUDr. Jozef Škultéty. Keď spolu s už viac raz spomínaným pánom Slavomírom Brzom prestrihávali symbolicky pásku otvorenia výstavy, ľudia prítomní na otvorení sa postavili a tlieskali.

Počuli živé slová o pravých všeľudských hodnotách veľmi potrebných dnes pre našu matičku Zem.

Pri robení poznámok sme sa pristavili pri náhodnom klientovi Kúpeľov Dudince a.s., ktorého vyjadrenie sme neskôr nahrali aj televíznymi kamerami pre široké vrstvy obyvateľstva. Ten aj na kameru okrem iného povedal:

„Praktická potreba pre dnešok. Príhovor a postoje vhodné novej, ale skutočnej kvalite životov väčšiny z nás. Aj v našej rodnej vlasti. Odznelo tu množstvo krásnych myšlienok o skutočnej potrebe sociálnej spravodlivosti. V akejkoľvek „inovovanej“ podobe ostane vždy iba pri slovách na ktoré sa v bežnom živote zabúda. Tu dostali slová život na večnosť. Opakujme si ich, aby nezapadli po čase prachom. Humanizmus, úcta k človeku, tolerancia, dialóg, rozvoj empatie v bežnom hovore, kultúra i vedecky prebádané a oživované potreby vytvorili z dnešného večera možno aj dvojhodinovú živú reláciu pre verejno – právne médiá, ktoré by sa za také aktivity isto v žiadnom kúte Európy nečervenali.“