Zamyslenie o pýche a pokore

Foto: archív SSV | Z tohto miesta vie byť prednášaná náboženská kázeň kňazom Martinom Šípkom (na snímke) bohoslužobnému zhromaždeniu s cieľom odovzdať náboženské posolstvo pre ľudské dobro na tejto Zemi. Keď počujem  hovoriť o pýche a pokore  spomeniem si na známy  biblický verš z 1. listu Petra z 5. kapitoly :,, Boh sa pyšným protiví, […]