Kalina zo Stropkova ponúka piesňami napätie medzi časom a večnosťou

Foto: archív speváckej skupiny Kalina zo Stropkova | Nádherným piesňam môže v podaní súboru Kalina zo Stropkova labužník načúvať zásluhou skvelého hlasového fondu a interpretácie mladých dievčat Miriam Bučkovej, Alice Olčákovej, Alžbety Bohaníčovej a Viktórie Diany Cimbovej za hudobného doprovodu Ľubomíra Hmurčíka na akordeóne.

Prvý raz som videl a vnímal vystúpenie súboru Kalina zo Stropkova na Jankovom Vŕšku pred rokom na 4. ročníku Dňa slovenských velikánov. Po tele mi počas interpretácie ich piesní behali zimomriavky. V mojom vnútri vyvolávali množstvo nezodpovedaných otázok.

Všetky som si už vtedy, po ukončení vystúpenia tohto súboru pozapisoval do bloku, aby som ich pred 5. ročníkom Dňa slovenských velikánov položil vedúcemu speváckej skupiny – prot. Mgr. Miroslavovi Humeníkovi, DiS.art.

Otázky a môj vnútorný svet uvažovania nad umeleckou nádherou Kaliny zo Stropkova vyzeral vtedy takto:

„Neviem prečo, zdalo sa mi, že tie piesne v podaní Kaliny  vyvolávajú  vo vnútri človeka, ktorý im načúva napätie medzi časom a večnosťou. duchom a zmyslami. Učia v pokoji vnímať čistotu duše. Čo Vy na také hodnotenie?,

Vaše práca je v tomto smere iste dobrovoľná. Je aj úmorná? Ako Vy vnímate svoju úlohu pri vedení týchto dievčat?

Prečo sa zúčastňujete aktivít, ktoré organizuje Spoločnosť slovenských velikánov? Čo to viete o tejto organizácii, poznáte  hlavného organizátora života tejto spoločnosti JUDr. Jozefa Škultétyho?

Nie je to cesta, ktorou sa skupina Kalina  vydala, cestou tŕnistou? Nie je hľadanie každého ľudského dobra stúpaním po strmých schodoch k výšinám skutočného ľudského bohatstva a tak i cestou veľmi nebezpečnou? Čo Vy na to?

Slovo každej peknej piesne je spájaním sa so svetlom života, vyznaním krásy. Ja to poviem aj trochu inak, ponúka svetlo krajšej budúcnosti. Čo Vy na taký vnem?

Pán Humeník, majú Vaše piesne, ktoré vyberáte pre dievčatá rytmus omšových piesní ? Vnášate nimi do publika biblickú podstatu?

Obsahujú odkazy A. Dubčeka, M. Rastislava Štefánika a Ľudovíta Štúra aj biblickú podstatu?

Keď som načúval textu Vašej piesne, ktorú ste venovali pred rokom Jozefovi Škultétymu, rozmýšľal som, neviem prečo, nad 2 pojmami – užšia domovina ( rodisko, rodina) a širšia _ vlasť, Slovanstvo, Zem, Svet. Ako sa dajú vnímať a vysvetľovať tieto pojmy dnešnému svetru? Má zmysel sa takými otázkami dnes zaoberať?…

Samozrejme, tieto otázky som adresoval s prosbou o odpovede vedúcemu skupiny Kalina prot. Mgr. Miroslavovi Humeníkovi, DiS.art. Zaujímavé odpovede sa čitateľ dozvie zo stránok štvrťročníka Slovenskí velikáni, ktorý opustí tlačiareň 30. júna toho roku, aby bol distribuovaný k svojim čitateľom.

Noviny sa nachádzajú aj vo viacerých slovenských knižniciach. Všade tam, kde si ich objednali.