V prvé januárové dni nás náhle opustil doc. JUDr. Pavel Pollák, CSc.

Dôstojné položenie venca k rakve zosnulého doc. JUDr. Pavla Polláka CSc., za vedenie Spoločnosti slovenských velikánov v Krematóriu mesta Bratislava zrealizovali prezident Spoločnosti slovenských velikánov JUDr. Jozef Škultéty ( na snímke vpravo) a člen úzkeho vedenia SSV pán Milan Ducho. Oboch takto zachytil pred samotným aktom jeden z fotoreportérov prítomný na pietnom akte.