Dôstojné oslavy MDŽ v hoteli Partizán na Jankovom Vŕšku

Foto: Milan Trnavský | O príjemnú zábavu  počas tohtoročných osláv MDŽ na Jankovom Vŕšku, v tamojšom hoteli Partizán, sa vďaka kvalitnej žánrovej pestrosti starala skupina Jantár z Pohronskej Polhory. Konkrétne kapelník Miloš Noga, bas gitara – Jaro Berky, bicie – Radko Vlček a speváčka Marika Hrnčiariková.

„Máme tu marec, na ktorého začiatku si každoročne pripomíname Medzinárodný deň žien. Ôsmy marec je pre nás všetkých  symbolom vzdania úcty vám ženám a je potrebné, aby sme na tento sviatok nezabúdali“ povedal okrem iného v druhú tohoročnú marcovú sobotu na oslavách MDŽ , prezident Spoločnosti slovenských velikánov – JUDr. Jozef Škultéty – v priestranstvách horského hotela Partizán na Jankovom Vŕšku k pozvaným účastníčkam spomínaných osláv

Veľmi rád  sa pár slovami prihovoril k ženám a vyjadril poďakovanie, ktoré si každá jedna zo žien zaslúži, Zdôraznil, že organizátormi osláv sú toho roku už spomenutý hotel Partizán a Spoločnosť slovenských velikánov (SSV).

Keď vyzval svojho viceprezidenta pre oblasť Ľudovíta Štúra zo SSV PhDr. Jozefa Mazára aby sa dotkol stručne aj histórie vzniku osláv MDŽ, ten okrem iného voľným slovom povedal aj toto:

„Práve vám, ženám, vďačíme za najväčší a najkrajší dar, ktorým je sám život. Vy ste základným kameňom našich rodín a vnášate do nich lásku a jedinečnú domácu atmosféru. Skláňam sa v mene vedenia SSV pred vašou obetavosťou, ochotou, láskavosťou, ale i dobrou náladou, ktorou spríjemňujete každodenné chvíle nášho života.

Som rád, že vám, milé oslávenkyne tohoročných osláv MDŽ, môžem aj takýmto spôsobom vzdať úctu a obdiv za všetko, čo vo svojom živote zvládate. Mnohokrát ste pre nás všetkých inšpiráciou i motiváciou. Buďte aj naďalej pevným pilierom rodinného i spoločenského života v krásnom  regióne tu v okolí Uhrovca, ale i na mnohých miestach nášho Slovenska, našej krásnej vlasti.  

Pri príležitosti tohto krásneho sviatku mi dovoľte, aby som Vám v mene všetkých mužov, ako aj v mene svojom, zaželal predovšetkým pevné zdravie. Aby vás sprevádzalo čo najmenej problémov, chvíľ bolestí a smútku, ale aby pohoda, láska a porozumenie prevládali a sprevádzali vás na každom kroku.

Viem, že história vzniku osláv MDŽ je mnohým známa. Napriek tomu nezaškodí túto históriu zopakovať:

Demonštrácie žien na konci zimy, tradične v nedeľu, sa najskôr odohrávali v USA na podnet Socialistickej strany USA; veľké zhromaždenie za volebné právo žien sa konalo 8. marca 1908 v New Yorku.

Na prvej medzinárodnej ženskej konferencii Druhej internacionály v roku 1910 v Kodani presadila nemecká socialistka Clara Zetkinová medzinárodný sviatok, vtedy ešte bez určenia pevného dátumu.

Pred prvou svetovou vojnou vytýčili ženy predovšetkým tieto požiadavky:

  • volebné právo
  • osemhodinový pracovný čas
  • zlepšenie špeciálneho zákonodarstva

RakúskuŠvajčiarskuNemecku sa prvý MDŽ konal už v roku 1911.

Po ženských nepokojoch a demonštráciách v Petrohrade bol roku 1917 pevne ustanovený 8. marec ako MDŽ.

Od roku 1975 je pripomínaný ako deň medzinárodnej solidarity žien za rovnoprávnosť, spravodlivosť, mier a rozvoj.

Prvý sviatok MDŽ ČSR sa konal v roku 1921 a o rok neskôr nadobudol už masový charakter. Počas druhej svetovej vojny bol MDŽ zrušený, posledný sa konal v roku 1938. Po roku 1945 bol MDŽ znovu obnovený.

A celkom na záver?

Mnohí tvrdia, že dnes je svet zlý. Vraj, najrýchlejší recept ako zmeniť svetskú spoločnosť zla majú ženy – a to tak, že sa  zmobilizujú za ľudské dobro na celom svete.“