ZA SPOLOČNOSŤ S ĽUDSKOU TVÁROU

Foto: archív SSV | Aj také bývajú návraty k pozitívnym vystúpeniam vzácnych hostí na výstave Alexander Dubček – humanista, demokrat, Európan. Táto je v archíve Spoločnosti slovenských velikánov práve z nemeckého Frankfurtu.

Foto: archív SSV | Dr. Jozef Škultéty, predseda Dubčekovej spoločnosti a Spoločnosti slovenských velikánov – Štúr-Štefánik-Dubček” odovzdáva zlatú Dubčekovu medailu honorárnemu konzulovi Imrichovi Donathovi.

V rámci cyklu podujatí “Slovo slobody – sloboda slova sa konala výstava “100 rokov Alexandra Dubčeka pre spoločnosť s ľudskou tvárou” v Römerhallen na radnici vo Frankfurte nad Mohanom od 1.2.-15.2.2022.

Text pod foto: Dr. Jozef Škultéty, predseda Dubčekovej spoločnosti a Spoločnosti slovenských velikánov – Štúr-Štefánik-Dubček” odovzdáva zlatú Dubčekovu medailu honorárnemu konzulovi Imrichovi Donathovi.

Séria podujatí zdôrazňuje slobodu prejavu ako zodpovednosť za slobodnú a demokratickú spoločnosť, so slobodou názoru ako ľudským právom a základným kameňom každej demokracie, a dáva príklad mieru, slobody a spolupatričnosti ľudí v zjednotenej slobodnej Európe.

Výstava je venovaná kariére a významnému vplyvu Alexandra Dubčeka v jeho úsilí dať socializmu ľudskú tvár a iniciovať ďalekosiahly demokratický proces.

Alexander Dubček, vedúca osobnosť Pražskej jari, sa zasadzoval za pokojný protest a “socializmus s ľudskou tvárou” a tiež za spoločnosť s “ľudskou tvárou”, ktorá môže byť len slobodne vybudovaná. Ostal naďalej verný svojim princípom aj napriek politickým otrasom, ktoré nasledovali po skončení pražskej jari po invázii vojsk Varšavskej zmluvy 21. augusta 1968.

Obrazy Alexandra Dubčeka ako zosobnenia Pražskej jari a jej potlačenia v roku 1968 sú rovnako ako Dubčekom a Havlom vyzdvihovaná “zamatová revolúcia“ v roku 1989 v Prahe pevne zakotvené v európskej pamäti.

Vernisáž otvorila 1. februára 2022 primátorka mesta Frankfurt pani Dr. Nargess Eskandari-Grünberg a privítala mnohých vedúcich odborných a honorárnych konzulárnych zastúpení so sídlom vo Frankfurte nad Mohanom, medzi inými generálneho konzula USA Normana Thatchera Scharpfa, honorárnu konzulku Astrid von der Maisburg z Estónskej republiky a honorárneho konzula prof. Rüdigera von Rosena, z Lotyšskej republiky.

Pani Renata Alt, poslankyňa Bundestagu a predsedníčka Výboru pre ľudské práva ako rodená Slovenka predniesla veľmi fundovanú prednášku.

Riaditeľ slovenského inštitútu v Berlíne Ivo Hanuš, odovzdal pozdravy od slovenského ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka, ktorý sa, žiaľ, nemohol zúčastniť.

Honorárny konzul Slovenskej republiky Imrich Donath, iniciátor a organizátor výstavy, tiež privítal hostí a zdôraznil vo svojom príhovore význam Alexandra Dubčeka pre európsky vývoj v rokoch 1968 a 1989. Dr. Jozef Škultéty, predseda Dubčekovej spoločnosti a Spoločnosti slovenských velikánov- Štúr-Štefánik-Dubček”, vyznamenal v priebehu svojho príhovoru Honorárneho konzula Imricha Donatha zlatou Dubčekovou medailou a vzdal hold jeho prínosu k prezentácii Alexandra Dubčeka ako významnej osobnosti 20. storočia.