Zo zasadnutia Valného zhromaždenia SSV

Foto: archív SSV | Na otvorení výstavy o odkazoch A. Dubčeka v nemeckom Frankfurte vystúpila  na slávnostnom otvorení výstavy aj jediná Slovenska zastúpená ako poslankyňa v nemeckom Bundestagu, pani Renata Alt, poslankyňa za tamojšiu FDP.

V sobotu 23. júla toho roku sa na Jankovom Vŕšku v okrese Bánovce nad Bebravou konalo Valné zhromaždenie Spoločnosti slovenských velikánov ( ďalej len SSV) . V centre pozornosti prítomných členov bola bilancia uplynulého obdobia i ďalšie perspektívy aktivít tejto spoločnosti, ktorá sa dištancuje od viacerých politických vplyvov využívania a používania výsledkov práce a osobných postojov skutočných slovenských velikánov – Ľudovíta Štúra, Milana Rastislava Štefánika a Alexandra Dubčeka najmä a predovšetkým vtedy, ak výsledky a verejnosťou cenené skutočné príkladné prvky ľudomilnosti a oddanosti spomínaných slovenských velikánov slovenskému národu a Slovanstvu mnohí z politikov často potrebujú, žiaľ iba v mnohých politických zoskupeniach ak ide hlavne o ich osobnú popularitu v jednotlivých politických funkciách.

Ba dokonca v mnohých prípadoch, bežný všedný život a v ňom, potrebné prvky príznačné pre humánnu všeľudovosť, úprimnosť a prirodzenú ľudskú dôstojnosť, príkladné charaktery pre všeobecné ľudské dobro idú často mimo ich silnú funkcionárku politickú, zavše aj  stranícky deklarovanú orientáciu.

Tvrdé, ale pravdivé.  

Je zaujímavé a poučné, že napríklad v Nemecku je to celkom iné. Keď sa tam Spoločnosť slovenských velikánov podieľala pri príležitosti 100. výročia narodenia Alexandra Dubčeka na organizovaní medzinárodnej výstavy Alexander Dubček, humanista, demokrat, Európan aj v čase najväčšej expanzie nebezpečného Korona vírusu, za 2 týždne, za prísnych protipandemických opatrení  si túto výstavu s veľkým záujmom prezrelo  vyše 2000 návštevníkov.

Zo strany spoluorganizátorov tam nebola ani štipka neochoty tak zo strany špičkových poslancov nemeckého Bundestagu, ale i ďalších štátnych funkcionárov podieľať sa bez zištných osobných  záujmov na propagácii potrebných odkazov Alexandra Dubčeka pre našu prax a súčasnosť. ( budeme o tom písať najbližšie v ďalšom príspevku na tejto našej stránke – pozn. autora)

Po úspešných a bohato navštevovaných výstavách poputuje výstava Alexandre Dubček – humanista, demokrat, Európan počínajúc 29. júlom do srbského Belehradu, kde prejavili záujem o kvalitne spracované odkazy A. Dubčeka na paneloch v slovensko – anglickej mutácii za spolupráce tamojšej štátneho Archívu Vojvodiny v Novom Sade aj členovia vedenia tamojšej Matice slovenskej.

Na spomínanom Valnom zhromaždení sa jeho účastníci dopodrobna zaoberali reakciami na vystavované dobové dokumenty A. Dubčeka napríklad aj v Slovenskej republike.

Na území SR, kde sa dostalo zaujímavej pozornosti propagácii odkazov A. Dubčeka prostredníctvom existujúcej výstavy ( svedectvom sú časté, obsahovo bohato motivačné zápisy stoviek návštevníkov v kronike tejto výstavy, návštevníkov) ale aj prostredníctvom printovo tvoreného štvrťročníka Slovenskí velikáni, napríklad v Kúpeľoch Dudince a.s., plánuje SSV ďalej tiež pokračovať.

Podstatnú časť rokovania venovali členovia SSV aj príprave tohoročných osláv SNP na Jankovom Vŕšku, ale aj zefektívneniu a zintenzívneniu štýlu a foriem propagácie odkazov Ľ. Štúra, M.R. Štefánika a A. Dubčeka v ďalšom období.

Zaujímavý názor prezidenta tejto organizácie JUDr. Jozefa Škultétyho, viac raz vyslovený v plodnej pracovnej atmosfére rokovania:

Priebeh skutočnej lásky ani prostredníctvom našich postojov aj k odkazom slovenských velikánov nikdy nebol, nie je ani nebude hladký“ núti zopakovať verejne, že ťažká doba aj v tejto oblasti odkrýva charaktery.